Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb

Akreditováno:

MPSV: A2019/0205-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky krajských a obecních úřadů, kteří vedou
agendu komunitního plánování a všem, kteří se procesu účastní.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základními principy komunitního
plánování ve vazbě k sociálním a návazným službám. Kurz Vás provede jednotlivými
fázemi procesu plánování v kontextu daného území, specifik zpracování analytických
dokumentů a vazby na strategickou část. Důraz bude kladen na zapojení klíčových
aktérů do procesu plánování.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?