Speciální pedagogika

Speciální pedagogika patří mezi jednu z významných pedagogických disciplín. Je zaměřena na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a na řešení výzkumných problémů oboru. V současné době se používají termíny jedinec s postižením, znevýhodněný člověk a jedinec se speciálními potřebami, v období školního vzdělávání se můžeme setkat s termínem "žák se speciálními vzdělávacími potřebami." Předmětem péče speciální pedagogiky je zdravotně, eventuálně sociálně znevýhodněná osoba, která potřebuje podporu v oblasti výchovy, vzdělávání či při pracovním a společenském uplatnění.

Související kurzy

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese logopedického asistenta.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

  • Srp
  • 14
  • 2023
  • -
  • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením s využitím vizuální podpory, sociálních příběhů, pobídek a posílení.

Seznámení se s konceptem vědecky podložených přístupů podpory dosahování vzdělávacích, sociálních a komunikačních cílů dětí a žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

  • Zář
  • 26
  • 2023
  • 9:00 -16:00
  • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10