Sociální pedagogika

Sociální pedagogiku lze obecně charakterizovat jako obor, který analyzuje ty stránky výchovy a vzdělávání, které někdy přispívají (jindy i rozrušují) k záměrnému, cílevědomému působení na člověka, k záměrnému směřování k tzv. optimalizaci člověka z hlediska cílových představ o osobnosti, která by měla být ideálem pro danou společnost. Z podmínek výchovy, vzdělávání a seberealizace se tedy sociální pedagogika zaměřuje na aspekty sociální povahy.

Související kurzy

Úvod do tématu podpory žáků na autistickém spektru a s mentálním postižením s využitím vizuální podpory, sociálních příběhů, pobídek a posílení.

Seznámení se s konceptem vědecky podložených přístupů podpory dosahování vzdělávacích, sociálních a komunikačních cílů dětí a žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

  • Zář
  • 26
  • 2023
  • 9:00 -16:00
  • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10