Služby sociální prevence

Služby sociální prevence se zaměřují na jevy a situace, které mohou vést k sociálnímu vyloučení osob a nejsou způsobeny neschopností pečovat o sebe z důvodu věku či zdravotního stavu. Služby sociální prevence se zaměřují především na oblast tzv. „sociálně negativních jevů“, jako například kriminalita, bezdomovectví, zneužívání návykových látek, krize v rodině apod.

Související kurzy

Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách

Díky kurzu si účastníci vytvoří představu o tom, co to syndrom vyhoření je, jaké jsou příčiny jeho vzniku, jak jej zvládnout a také jak mu předcházet.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

  • Dub
  • 20
  • 2023
  • 9:00 -16:00
  • Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - KOMBINOVANÁ FORMA

Kvalifikační kurz poskytne účastníkům potřebné znalosti a dovednosti pro práci v sociálních službách dle požadavku na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Informace o kurzu

Začátek kurzu:

  • Bře
  • 10
  • 2023
  • 9:00 -16:00
  • Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10