PhDr. Jana Procházková

Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagožka, soudní znalkyně.

Od absolutoria FF UK, obor psychologie, pracuje především ve zdravotnictví,
má specializační zkoušku pro psychology ve zdravotnictví a také z psychoterapie.
Absolvovala několik výcviků – SUR, rodinné terapie, muzikoterapie, krizové intervence,
supervize, mediace.  Od r. 1989 je i VŠ pedagogem – učí psychologii na UK, TUL a PVŠP,
léta je soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie zvl. specializace
klinická psychologie, pedopsychologie- v oblasti občansko-právní a trestních oblast násilí
a CAN.  Supervizně pracuje jak v oblasti zdravotnictví, tak sociální a školství, pro státní
i nestátní instituce a jednotlivce. Má dlouhou praxi práce na linkách důvěry a v poradnách
pro mezilidské vztahy. Spolupracuje s policií ČR nejen v praxi, ale i v jejím specializačním vzdělávání.
Jako výcvikový lektor SUR byla od roku 1995 do roku 2021 v osmi bězích psychoterapeutického výcviku KOV lektorkou skupin. Je přesvědčená, že cokoli dobrého, co se v našem životě stane, to se neztratí. Pozitivně přehodnocovat situace a události je pro život výhodou.

Vzdělání:

FF UK - katedra psychologie

Celoživotní vzdělání:

  • Terapie rodinných systémů
  • Seminář pro supervizory I. a II.
  • Soudní znalec v oboru Psychiatrie - klinická psychologie, pedopsychologie
  • Integrovaná supervize

Vybrané publikace:

  • Kapitoly v publikacích (násilí, CAN, KI)
  • Metodiky pro PČR

Máte dotaz?