Mgr. Tomáš Jandáč

Mgr. Tomáš Jandáč pracuje jako adiktolog v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie
Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Zároveň studuje doktorský program adiktologie
na 1. lékařské fakultě UK, kde je jeho dizertačním tématem psychiatrická komorbidita
u dětí a mladistvých s adiktologickými poruchami. Předtím pracoval jako zástupce
vedoucího v Terapeutické komunitě Karlov, Sananim, z.ú., která se specializuje
na dlouhodobou léčbu závislostí u mladistvých, mladých dospělých a matek s dětmi.Vzdělání:

  • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor Adiktologie

Celoživotní vzdělávání:

  • SUR, psychoterapeutický výcvik
  • STOP (první pomoc)
  • Kazuistiky v psychosomatice

Pracovní zkušenosti:

  • Magdaléna, o.p.s.,
    lektor primární prevence
  • Sananim, z.ú.,
    zástupce vedoucího, adiktolog

Máte dotaz?