Mgr. Tomáš Jandáč

Mgr. Tomáš Jandáč pracuje jako adiktolog v Ambulanci dětské a dorostové adiktologie
Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Zároveň studuje doktorský program adiktologie
na 1. lékařské fakultě UK, kde je jeho dizertačním tématem psychiatrická komorbidita
u dětí a mladistvých s adiktologickými poruchami. Předtím pracoval jako zástupce
vedoucího v Terapeutické komunitě Karlov, Sananim, z.ú., která se specializuje
na dlouhodobou léčbu závislostí u mladistvých, mladých dospělých a matek s dětmi. Taktéž působil jako lektor primární prevence v Magdaléně, o.p.s.

Vzdělání:

  • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor Adiktologie

Celoživotní vzdělávání:

  • SUR, psychoterapeutický výcvik
  • STOP (první pomoc)
  • Kazuistiky v psychosomatice

Vybrané publikace:

  • Studying the Effect of the Unplugged Prevention Programme on Children Whose Mothers Report Drinking More Than WeeklyStudying the Effect of the Unplugged Prevention Programme on Children Whose Mothers Report Drinking More Than WeeklyAdiktologie journal -Adiktologie journal 1. 1. 2021
  • Analysis of Dual Diagnoses in the Practice of the Children’s and Adolescents’ Outpatient Addiction Service. The Study DesignAnalysis of Dual Diagnoses in the Practice of the Children’s and Adolescents’ Outpatient Addiction Service. The Study Design- Adiktologie journal 1. 1. 2020

Máte dotaz?