Mgr. Eva Kolesová

Pracovní zkušenosti:

 • Logopedická ambulance Vyškov - logoped
 • Nemocnice Vyškov (odd. LDN, JIP, Neurologie, atd.) - logoped
 • Stacionář pro děti a dospělé s mentálním postižením - logoped
 • Logopedická ambulance Praha 8 - logoped
 • Logopedická ambulance Praha 5 - logoped

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity Brno - Speciální pedagogika
 • Postugraduální vzdělání v oboru logopedie, atestace z logopedie

Celoživotní vzdělávání:

 • KUPREV
 • Celostátní konference AKL ČR - Terapie v klinické logopedii
 • Celostátní konference AKL ČR - Poruchy orofaciální motoriky a hlasu v praxi klinické logopedie
 • Celostátní konference AKL ČR - Nové přístupy v diagnostice a terapii poruch plynulosti řeči
 • Kurz PAS I. Pro klinické logopedy
 • Hlas - hlasové poruchy
 • Vady a poruchy sluchu
 • Vývojová dysfázie v klinické praxi
 • Dyslálie
 • Afaziologie A, B
 • Balbuties - koktavost, breptavost I., II.
 • Testy v klinické logopedii

Vybrané publikace:

 • "Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči", nakladatelství PASPARTA Publishing s.r.o., 2016
 • Příspěvky pro organizaci Čas je mozek (zaměřena na klienty s cévním mozkovou poruchou, poruchou řeči Afázie)
 • Odborné články pro web PRO DĚTI
 • Webináře s logopedickou tématikou pro odborné organizace Životní vzdělávání a.s., Národní pedagogický institut ČR, PASPARTA Publishing

Máte dotaz?