doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

Vzdělání:

 • Policejní akademie ČR v Praze
 • Pedaagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor Speciální pedagogika

Pracovní zkušenosti:

 • Policie České republiky
  služba kriminální policie a vyšetřování
 • Policie České republiky
  útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor extremismu a terorismu
 • Policejní akademie ČR v Praze
  akademický pracovník
 • Policejní akademie ČR v Praze
  děkanka Fakulty bezpečnostně právní
 • České vysoké učení technické v Praze, FBMI
  akademický pracovník, hlavní ředitel projektu bezpečnostního výzkumu

Máte dotaz?