Jóga pro děti a dospělé s postižením

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

16. května 2024 - 17. května 2024

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Cvičení jógy má vliv na všeobecné zlepšení psychického i fyzického zdraví. Normalizují se všechny tělesné funkce, zlepšuje se metabolismus, posiluje se soustředění, podporuje se správné držení těla, zlepšuje se vědomí, psychická a rozumová vyrovnanost. Pravidelné cvičení jógy probouzí životní energii a radost a činí život aktivnějším. Holistický přístup v józe umožňuje přistupovat ke každému člověku jedinečným způsobem, a přitom vidět veškeré jeho potřeby a potenciály.

Účastníci kurzu se dozví, jak mohou používat elementy jógy v práci k osobám (dětem a dospělým) s různými poruchami a postižením. Naučí se, jak různé tělesné pozice (ásany), dýchací techniky (pránájámy) a techniky relaxace mohou pomoci osobám s opožděnou nebo narušenou schopností řeči, pozorností, pamětí, koordinací pohybu, prostorovou orientací, jakož i osobám s mentálním postižením, ze spektra autismu, s tělesným, senzorickým, kombinovaným postižením, s chronickým onemocněním a se specifickými poruchami učení.

Cílové kompetence:

Na základě absolvování vzdělávacího programu účastník:

 • se seznámí se starodávnou disciplínou jógy, její filozofií a principy;
 • si uvědomí jaké jsou možnosti využití jógy ve své práci;
 • bude schopen používat prvky jógy v souladu s obecnými cíli jógy a s potřebami dětí a dospělých se zdravotním postižením a znevýhodněním.

Výstupem kurzu je také osvědčení o jeho absolvování.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen odborníkům, kteří se profesionálně věnují dětem a dospělým se zdravotním postižením (vhodné pro asistenty pedagoga, speciální pedagogy, sociální pracovníky, učitele základních a mateřských škol apod.). Pro absolvování tohoto kurzu nejsou nutné žádné předchozí znalosti jógy.

Délka kurzu

Celková časová dotace kurzu je 16 hodin.

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
74
Pro veřejnost
3500 Kč

Program

Program kurzu obsahuje tři na sebe navazující moduly, které zahrnují následující výuková témata:

Modul 1. (4 hodiny)

 • Jóga psychologie, sociální participace osob s postižením a jóga;
 • Výhody a omezení jógy pro osoby se zdravotním postižením;
 • Principy jógy pro osoby se zdravotním postižením;
 • Pomůcky/ Kompenzační prostředky / Asistent / Příprava prostředí pro jógu;

Modul 2. (4 hodiny)

 • Základy jóga filosofie
 • Doporučení pro cvičení jógy;
 • Ásany; Pránájáma; Relaxace;
 • Lekce jógy (75-90 min) jako zdroj inspirace pro naší práci.

Modul 3. (8 hodin)

 • Jóga pro osoby s mentálním postižením, zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, s kombinovaným postižením a chronickým onemocněním, pro osoby s poruchami komunikace, pro žáky se specifickými poruchami učení / adaptace jógových technik (pránájáma, ásany a relaxace) (podle preference a pracovního zájmu uchazečů);

* Každý uchazeč pří přihlášení vyplní dotazník o své práci a očekáváních ze školení z důvodu jeho přesnějšího zacílení.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 15
 • Kvě

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 16
 • Kvě

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 17
 • Kvě

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet