Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2019/0714-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům, kteří pracují v sociálních službách
a pracovníkům v sociálních službách.
Absolventi kurzu si oživí vědomosti a rozšíří kompetence potřebné pro práci
s uživateli sociálních služeb dle standardů kvality. Budou rozumět významu
všech procedurálních standardů. V souvislosti se standardem č. 1 budou chápat
i širší souvislosti, např. jak odlišit práci s uživateli formou podpory, pomoci nebo péče.
Díky oživení standardu č. 2 bude absolvent více přemýšlet nad lidskými právy uživatele
služeb a v rámci standardu č. 6 bude proškolen v efektivním vedení dokumentace.

Obsah kurzu

Kurz Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi oživí
účastníkům znalosti vztahující se ke všem standardům číslo 1. - 8.
Každý standard bude uchopen teoreticky a současně si ho účastníci budou moci
zkoušet prakticky ve skupinách.
Důraz bude věnován tématům obsaženým ve standardu č. 2, tedy lidským právům
a možnostem, jak je v sociálních službách co nejlépe uplatnit. Budou také například
rozebrány střety zájmů, jak chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?