Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2019/0714-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům, kteří pracují v sociálních službách
a pracovníkům v sociálních službách.
Absolventi kurzu si oživí vědomosti a rozšíří kompetence potřebné pro práci
s uživateli sociálních služeb dle standardů kvality. Budou rozumět významu
všech procedurálních standardů. V souvislosti se standardem č. 1 budou chápat
i širší souvislosti, např. jak odlišit práci s uživateli formou podpory, pomoci nebo péče.
Díky oživení standardu č. 2 bude absolvent více přemýšlet nad lidskými právy uživatele
služeb a v rámci standardu č. 6 bude proškolen v efektivním vedení dokumentace.

Obsah kurzu

Kurz Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi oživí
účastníkům znalosti vztahující se ke všem standardům číslo 1. - 8.
Každý standard bude uchopen teoreticky a současně si ho účastníci budou moci
zkoušet prakticky ve skupinách.
Důraz bude věnován tématům obsaženým ve standardu č. 2, tedy lidským právům
a možnostem, jak je v sociálních službách co nejlépe uplatnit. Budou také například
rozebrány střety zájmů, jak chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

 • Teorie - Seznámení s podstatou standardu - co je poslání, cíl,
  zásady, atd. Kriteria ke standardu č. 1,
 • Praxe - tvorba standardů ve skupinkách, důraz na to,
  aby bylo poslání v souladu s cíli a okruhem osob.

Standard č. 2 - Ochrana práv osob

 • Kriteria ke standardu č. 2. Listina základních lidských práv a svobod,
 • Lidská práva v sociálních službách - jednotlivě,
 • Střet zájmů, uplatnění svobodné vůle, právo na přiměřené riziko,
  opatření omezující pohyb.

Standard č. 3 - Jednání se zájemcem o sociální službu

 • Kriteria ke standardu č. 3 - Jednání - dojednávání požadavků,
  práv a povinností poskytovatele i uživatele, možností služby.

Standard č. 4 - Smlouva o poskytování sociální služby

 • Kriteria ke standardu č. 4 - Smlouva - náplň smlouvy.

Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby

 • Co je IP, jak plánovat průběh služby,
 • Zákonná vymezení,
 • Kriteria ke standardu č. 5,
 • Uživatelovy potřeby, přání cíle,
 • Druhy cílů, body pro vypsání IP.

Standard č. 6 - Dokumentace o poskytování sociální služby

 • Kriteria ke standardu č. 6,
 • Pravidla vedení dokumentace, lidská práva,
 • Výměna informací v týmu,
 • Jak zaznamenávat o uživatelích v souladu se zachováním
  lidských práv a nedehonestujícím způsobem.

Standard č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 • Kriteria ke standardu č. 7,
 • Možnost podání stížnosti,
 • Informace pro uživatele o možnostech podání stížností
  a způsobu vyřízení,
 • Přínosy stížností pro poskytovatele,
 • Prevence stížností na kvalitu.

Standard č. 8 - Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

 • Kriteria ke standardu č. 8,
 • Provázanost se standardem č. 1,
 • Důležitost zdrojů klienta a podpora začlenění uživatele do společnosti.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet