Jóga pro děti a dospělé s postižením

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen odborníkům, kteří se profesionálně věnují dětem a dospělým se zdravotním postižením (vhodné pro asistenty pedagoga, speciální pedagogy, sociální pracovníky, učitele základních a mateřských škol apod.). Pro absolvování tohoto kurzu nejsou nutné žádné předchozí znalosti jógy.

Obsah kurzu

Cvičení jógy má vliv na všeobecné zlepšení psychického i fyzického zdraví. Normalizují se všechny tělesné funkce, zlepšuje se metabolismus, posiluje se soustředění, podporuje se správné držení těla, zlepšuje se vědomí, psychická a rozumová vyrovnanost. Pravidelné cvičení jógy probouzí životní energii a radost a činí život aktivnějším. Holistický přístup v józe umožňuje přistupovat ke každému člověku jedinečným způsobem, a přitom vidět veškeré jeho potřeby a potenciály.

Účastníci kurzu se dozví, jak mohou používat elementy jógy v práci k osobám (dětem a dospělým) s různými poruchami a postižením. Naučí se, jak různé tělesné pozice (ásany), dýchací techniky (pránájámy) a techniky relaxace mohou pomoci osobám s opožděnou nebo narušenou schopností řeči, pozorností, pamětí, koordinací pohybu, prostorovou orientací, jakož i osobám s mentálním postižením, ze spektra autismu, s tělesným, senzorickým, kombinovaným postižením, s chronickým onemocněním a se specifickými poruchami učení.

Cílové kompetence:

Na základě absolvování vzdělávacího programu účastník:

 • • se seznámí se starodávnou disciplínou jógy, její filozofií a principy;
 • • si uvědomí jaké jsou možnosti využití jógy ve své práci;
 • • bude schopen používat prvky jógy v souladu s obecnými cíli jógy a s potřebami dětí a dospělých se zdravotním postižením a znevýhodněním.

Délka kurzu

Celková časová dotace kurzu je 16 hodin.

Program

Program kurzu obsahuje tři na sebe navazující moduly, které zahrnují následující výuková témata:

Modul 1. (4 hodiny)

 • • Jóga psychologie, sociální participace osob s postižením a jóga;
 • • Výhody a omezení jógy pro osoby se zdravotním postižením;
 • • Principy jógy pro osoby se zdravotním postižením;
 • • Pomůcky/ Kompenzační prostředky / Asistent / Příprava prostředí pro jógu;

Modul 2. (4 hodiny)

 • • Základy jóga filosofie
 • • Doporučení pro cvičení jógy;
 • • Ásany; Pránájáma; Relaxace;
 • • Lekce jógy (75-90 min) jako zdroj inspirace pro naší práci.

Modul 3. (8 hodin)

 • • Jóga pro osoby s mentálním postižením, zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, s kombinovaným postižením a chronickým onemocněním, pro osoby s poruchami komunikace, pro žáky se specifickými poruchami učení / adaptace jógových technik (pránájáma, ásany a relaxace) (podle preference a pracovního zájmu uchazečů);

* Každý uchazeč pří přihlášení vyplní dotazník o své práci a očekáváních ze školení z důvodu jeho přesnějšího zacílení.

Máte ke kurzu dotaz?