Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem

Akreditováno:

MPSV: A2021/1120-SP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat
s tematikou domácího nasilí. Kurz využijí tedy pracovníci OSPOD, sociální kurátoři a pracovníci
v neziskových službách.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními přístupy, které ve své praxi mohou využít
k efektivnějšímu zvládání komunikace a práce s agresorem v systému domácího násilí.
Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s možnostmi konkrétní pomoci k zastavení
domácího násilí v rodinách prostřednictvím speciálních technik a komunikace, což je stále
při výkonu sociální práce s rodinou opomíjená oblast. Práce s těmito rodinami, kde se stalo
násilí součástí života, má svá specifika, jež je třeba respektovat. Seminář představí užitečné
postupy při navázání vztahu s klientem, postupy pro zmapování jeho situace, ale také například
pro vytvoření vhodné atmosféry. Praktická část je zaměřena zejména na podporu a rozvoj
komunikace při práci s agresorem, ale také na kroky vedoucí k motivaci i přípravě klienta
na změnu jeho chování.

Délka kurzu

6 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?