Úvod do komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno:

MPSV: A2019/0716-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem
či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, Alzheimerovou
chorobou a demencí.
Absolvent kurzu bude mít přehled o nejčastějších diagnózách uživatelů v Domově se zvláštním
režimem, bude mít základní vhled do komunikace s těmito uživateli. Bude se orientovat
v pravidlech péče o uživatele s Alzheimerovou demencí a seznámí se s metodami preterapie
a reminiscence.

Obsah kurzu

Účastníci získají vhled do nejčastějších diagnóz uživatelů služby v Domovech se zvláštním
režimem a pravidel péče o osoby s Alzheimerovou chorobou.
Seznámí se způsoby komunikace s cílovou skupinou a s doporučenou komplexní péčí o ni.
Účastníci získají základní informace o metodách preterapie a reminiscence.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?