Kurz první pomoci - ONLINE

Kurz probíhá celý v online formě - sami si určujete, kdy se učíte. Po zaplacení kurzu obdržíte studijní materiály a přístup do systému.

Více informací získáte na info@chuvaprodeti.cz.

Kurz první pomoci je vedený lékařkou z Dětské nemocnice FN Brno, nabídne všechna témata, se kterými se setkáme u první pomoci i u zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školení docházky (69-017-M) či Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M). Zároveň tímto kurzem splníte povinnost dle zákona 247/2014 Sb. pro absolvování kurzu první pomoci pro pečující osoby v dětské skupině. Kurz je plný názorných ukázek, jako například, jak vést umělé dýchání, jak správně zprůchodnit dýchací cesty, udělat zotavovací polohu, ošetření krvácení, zafixování zlomenin a mnoho dalšího. Po ukončení kurzu následuje rychlý kvíz a poté získají účastníci certifikát o absolvování.
Dopřejte si školení, které může zachránit život dítěte!


Obsah kurzu:

 • Zásady bezpečnosti a prevence úrazů;
 • Způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí;
 • Rychlé vyhodnocení nenadálé situace (např. bezvědomí, epileptický záchvat),
  určení druhu, rozsahu poranění či poškození a způsoby řešení;
 • Správný postup při neodkladné resuscitaci dítěte v dané věkové kategorii;
 • Správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech dítěte tj. např. úrazy hlavy, popálení, opaření, tonutí, pády, zasažení elektrickým proudem, dušení, zlomeniny a krvácení nebo dalších obvyklých úrazech a nehodách dítěte např. otravy, požití drobných předmětů, poleptání, bodnutí hmyzem, poranění domácím zvířetem, napadení parazity, úpal, úžeh;
 • Způsoby řešení situace výskytu infekčního onemocnění u dítěte;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku;
 • Orientace v somatologii člověka;
 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • A další.

Po přihlášení do systému vás čekájí videa, skripta a zkušební test.

Po úspěšném absolvování je účastníkovi vystaven certifikát o absolvování kurzu, který rovněž splňuje podmínku o absolvování kurzu první pomoci dle zákona 247/2014 Sb.


Cena: 550 Kč

Registrovat
Prvni pomoc.jpg

Sdílet