Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky – rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz, který může být zakončen zkouškou profesní kvalifikace. Po jejím úspěšném absolvování Vás opravňuje k práci v dětské skupině, ale i dalších předškolních zařízeních a opravňuje i k získání živnostenského oprávnění na vázanou živnost. Kurz je podporován z Úřadu práce. Čeká Vás praxe v předškolním zařízení a dále studijní videa, skripta a testy k ověření znalostí.

Kurz probíhá celý v online formě - sami si určujete, kdy se učíte. Po zaplacení kurzu obdržíte studijní materiály a přístup do systému.

Více informací získáte na info@chuvaprodeti.cz.


Časový rozsah:
64 hod praxe v předškolním zařízení
98 hod distanční forma vzdělávání
3 - 3,5 hod závěrečná zkouška


Obsah závěrečné zkoušky:

V případě, že se zkoušky neúčastníte, dostanete pouze Osvědčení o absolvování kurzu, ale na jeho základě nelze profesi vykonávat.

Kvalifikační a vstupní předpoklady:

  • Zdravotní způsobilost,
  • bez logopedické vady,
  • plnoletost,
  • schopnost studia v online prostředí.

Účastníci kurzu, kteří budou skládat zkoušku z profesní kvalifikace, musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tedy musí mít alespoň základy vzdělání nebo být účastníkem rekvalifikace podle zákona o zaměstnanosti.


Cena:

  • 13.500 Kč včetně zkoušky
  • 11.500 Kč bez zkoušky


Termíny:

naleznete v přihlášce

Registrovat
chuva.jpg

Sdílet