Mgr. Vlasta Vedralová

Vzdělání:

1995 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Speciální pedagogika

Celoživotní vzdělávání:

1988 - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Výchovné poradenství

Specializační kurzy:

 • Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků
  a se specifickými potřebami na ZŠ a SŠ
 • Kompetence výchovných poradců v oblasti péče
  o žáky se zdravotním postižením II.
 • Pojďte do školy (vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami)
 • Poruchy chování I. a II.
 • Zavádění RVP ZV do praxe (koordinátor)
 • Zavádění RVP ZV do praxe (koordinátor)
 • Správní řízení ve škole a školském zařízení
 • Profesní průprava zástupců ředitele
 • Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí
 • Profesní vzdělávání zástupců ředitele školy
 • Inspekční činnost České školní inspekce
 • Jak se rozhodneš (Právo pro každý den)
 • Právo ve škole

Pracovní zkušenosti:

 • Zvláštní škola Praha 8
 • Speciální škola Praha 8
 • Zvláštní škola praktická Neratovice
 • Nyní Základní škola se speciálními třídami Mělník

Máte dotaz?