PhDr. Markéta Zimová

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze
 • Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze

Celoživotní vzdělávání:

 • Socium Carolinum, Rozvojová supervize v sociální práci
 • Prezentační a lektorské dovednosti

Specializační kurzy:

 • Prezentační a lektorské dovednosti - osobnost lektora,
  komunikační dovednosti, základy přístupu k frekventantům kurzů
 • Koncept smyslové aktivizace - Metody práce se seniory,
  koncepty metod práce se seniory v Rakousku, seznámení s metodou
  smyslové aktivizace v teorii i praxi
 • Absolvování kurzů v rámci DVPP např. Kurz rozvojové supervize

Pracovní zkušenosti:

 • Občanské sdružení Herwis
 • Sociálně právní akademie Praha 10
 • Školská správa Praha 3, Praha 10 106 00, Jasmínová 3166/37a
 • Školská správa Praha 10
 • Nyní Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní

Odborné stáže:

 • opakované zahraniční stáže v sociálních službách
  Rakousko, Anglie, Belgie, Holandsko, SRN, Slovensko

Máte dotaz?