Mgr. Tomáš Jandáč

Vzdělání:

  • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, obor Adiktologie

Celoživotní vzdělávání:

  • SUR, psychoterapeutický výcvik
  • STOP (první pomoc)
  • Kazuistiky v psychosomatice

Pracovní zkušenosti:

  • Magdaléna, o.p.s.,
    lektor primární prevence
  • Sananim, z.ú.,
    zástupce vedoucího, adiktolog

Máte dotaz?