Mgr. Jakub Tesař

Mgr. Jakub Tesař absolvoval dvouletý výcvik profesních dovedností
v Gestalt terapii a řadu specializačních kurzů v psychosociální oblasti.
Při tvorbě výukových kurzů využívá své zkušenosti z praxe: Více než deset let
se věnoval sociální práci s cizinci - jako koordinátor sociálních služeb
pro žadatele o mezinárodní ochranu v azylových střediscích, a pro cizince
v detenčních zařízeních a v centrech pro integraci cizinců v Česku.
Absolvoval řadu zahraničních stáží a několik evropských trenérských programů
v oblasti azylové problematiky, během nichž získal poznatky a vyměnil si zkušenosti
s poskytovateli sociálních služeb cizincům napříč evropskými státy.

Pracoval také s lidmi s duševním onemocněním, s odsouzenými ve výkonu trestu
a s dětmi s postižením. Zaměřuje se na podporu a rozvoj vlastní kreativity
a mindfulness přístup. Vyučuje mimo jiné problematiku migrace a práci s migranty
a cizinci na Vyšší odborné škole v Praze.

Vzdělání:

  • Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Celoživotní vzdělávání:

  • Trafficking in Human Beings
  • Gender, gender identity and sexual orientation module
  • Lektorské dovednosti I
  • Přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu
  • Určování zranitelnosti a práce se zranitelnými klienty
  • Uživatel drog jako klient sociálních služeb
  • Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
  • Technika práce s člověkem v krizi
  • Základní krizová intervence

Máte dotaz?