Mgr. Jakub Tesař

Vystudoval obory Sociální práce a Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové. Absolvoval dvouletý výcvik profesních dovedností
v Gestalt terapii a řadu specializačních kurzů v psychosociální oblasti.
Při tvorbě výukových kurzů využívá své zkušenosti z praxe: Více než deset let
se věnoval sociální práci s cizinci - jako koordinátor sociálních služeb
pro žadatele o mezinárodní ochranu v azylových střediscích, a pro cizince
v detenčních zařízeních a v centrech pro integraci cizinců v Česku.
Absolvoval řadu zahraničních stáží a několik evropských trenérských programů
v oblasti azylové problematiky, během nichž získal poznatky a vyměnit si zkušenosti
s poskytovateli sociálních služeb cizincům napříč evropskými státy.

Pracoval také s lidmi s duševním onemocněním, s odsouzenými ve výkonu trestu
a s dětmi s postižením. Zaměřuje se na podporu a rozvoj vlastní kreativity
a mindfulness přístup. Vyučuje mimojiné problematiku migrace a práci s migranty
a cizinci na Vyšší odborné škole v Praze.

Máte dotaz?