Mgr. Jakub Tesař

Vystudoval obory Sociální práce a Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě
Univerzity Hradec Králové. Absolvoval dvouletý výcvik profesních dovedností
v Gestalt terapii a řadu specializačních kurzů v psychosociální oblasti.
Při tvorbě výukových kurzů využívá své zkušenosti z praxe: Více než deset let
se věnoval sociální práci s cizinci - jako koordinátor sociálních služeb
pro žadatele o mezinárodní ochranu v azylových střediscích, a pro cizince
v detenčních zařízeních a v centrech pro integraci cizinců v Česku.
Absolvoval řadu zahraničních stáží a několik evropských trenérských programů
v oblasti azylové problematiky, během nichž získal poznatky a vyměnit si zkušenosti
s poskytovateli sociálních služeb cizincům napříč evropskými státy.

Pracoval také s lidmi s duševním onemocněním, s odsouzenými ve výkonu trestu
a s dětmi s postižením. Zaměřuje se na podporu a rozvoj vlastní kreativity
a mindfulness přístup. Vyučuje mimojiné problematiku migrace a práci s migranty
a cizinci na Vyšší odborné škole v Praze.

Vzdělání:

 • Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové
  obory Sociální práce a Sociální pedagogika

Celoživotní vzdělávání:

 • Trafficking in Human Beings
 • Dvouletý výcvik v profesních dovednostech pro pracovníky v pomáhajících profesích Gestalt
 • Gender, gender identity and sexual orientation module
 • Lektorské dovednosti I
 • Přijímání žadatelů o mezinárodní chranu
 • Určování zranitelnosti a práce se zranitelnými klienty
 • Uživatel drog jako klient sociálních služeb
 • Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi
 • Technika práce s člověkem v krizi
 • Základní krizová intervence

Pracovní zkušenosti:

 • Svítání o.s. - Sdružení pro pomoc postiženým dětem v Pardubicích a okolí
  sociální pracovník, osobní asistent
 • Vězeňská služba ČR
  vychovatel
 • Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
  vedoucí sociálních služeb, metodik sociální práce, sociální pracovník
 • Cedr Pardubice o.p.s.
  sociální pracovník, vedoucí centra denních služeb
 • Nyní Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní
  učitel odborných předmětů

Máte dotaz?