Základní kurz krizové intervence

Akreditováno:

A2023/1500-SP/PC/VP

Kapacita:

Registrace uzavřeny

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

25. dubna 2024 - 25. května 2024

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Obsah kurzu

Základní kurz krizové intervence, ve formě akreditovaného vzdělávacího programu, představí účastníkům krizi v lidském životě, její průběh, projevy a možné důsledky. Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize a krizové intervence, dále se zásadami a principy krizové intervence, ale také s jejich možnostmi a limity. Osvojí si typologii kontaktů, metodiku práce, etické aspekty apod.

Cílové kompetence:

Na základě absolvování vzdělávacího programu účastník např.:

- dokáže rozeznat krizi, vč. charakteristiky jejího průběhu a projevů na klientovi,
- získá náměty k vytvoření podmínek pro vedení konstruktivního rozhovoru a naslouchání potřebám klienta,
- za využití specifických technik zvládá zmapovat aktuální zdroje a možnosti klienta.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pro praxi sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Délka kurzu

Rozsah kurzu činí 48 hodin a jedná se kombinovanou formu (některé z přednášek se budou konat prostřednictvím online platformy).

25. 4. prezenčně (9:00 - 16:10 hod.)

26. 4. online (9:00 - 16:10 hod.)

27. 4. online (9:00 - 16:10 hod.)

23. 5. online (9:00 - 16:10 hod.)

24. 5. prezenčně (9:00 - 16:10 hod.)

25. 5. prezenčně (9:00 - 16:10 hod.) - ukončení kurzu ověřením znalostí formou testu

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
 70
Náhradník
 

Program

Program kurzu se skládá z osmi na sebe navazujících modulů, které se budou dotýkat témat jako:

1) Úvod do studia v základním výcviku

2) Teoretické základy krizové intervence

3) Poradenská propedeutika v kontextu krizové intervence

4) Základní techniky a metody u dětí a dospívajících ve zvládání krize

5) Základní techniky a metody krizové intervence při specifických situacích

6) Využití stabilizačních technik v krizové intervence

7) Praktikování krizové intervence v distančních formách krizové intervence

8) Intenzivní modelování situací v kontaktu face to face

Máte ke kurzu dotaz?