Základy projektové práce ve výuce

Akreditováno:

MŠMT- 15546/2018-2-485

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

27. března 2020

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum v Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, případně nepedagogický personál.

Obsah kurzu

Kurz seznamuje účastníky se základními principy projektové práce a s procesy projektového plánování a řízení, které mohou být užitečné jak při přípravě a vedení výukových projektů, tak při jejich podílení se na projektech školy nebo sociální skupiny.

Délka kurzu

8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
2 000 Kč
Pro veřejnost
2 300 Kč

Program

Cílem kurzu je seznámení s projektovým řízením a projektovou prací jako takovou. Učitelé si v něm sami vyzkouší jednotlivé fáze řízení projektu ve všech relevantních rozměrech (s respektováním metodiky Prince2). Naučí se poznat, kdy je projekt vhodný, jak ho dobře zadat, připravit, naplánovat a vyhodnotit. Kurz je užitečný i pro vlastní účast pedagogů na rozvojových projektech školy.

  • Základy projektového řízení na konkrétním příkladu – společné naplánování projektu.
    • Tvorba zadání projektu – rozdíl mezi účelem a výstupem projektu, definice kvality výstupu a vymezení hranic, předprojektová příprava, potřebnost projektu, možnosti získání informací, kritická analýza zdrojů.
    • Příprava projektového záměru – specifikace obsahu a rozsahu projektu, volba různých metod řešení, příprava postupu prací, harmonogramu a rozpočtu v závislosti na pracovními týmu, rizicích a nákladnosti zvoleného řešení.
    • Příprava plánu projektu na základě projektového záměru – nastavení sledování postupu projektu, milníky, výstupy a hodnocení jejich kvality. Řešení změn v projektu. Nastavení způsobu předávání výstupů projektu a jeho vyhodnocení.
    • Příprava vyhodnocení projektu na základě zadání a projektového záměru – význam vyhodnocení projektu, různé pohledy na projekt, různé metody hodnocení a vazba hodnocení na zadání, přípravu a realizaci projektu.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 27
 • Bře

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet