Základní orientace v systému pěstounské péče

Akreditováno:

MPSV: A2019/0202-SP

Kapacita:

Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

12. listopadu 2019 - 12. listopadu 2019

9:00 - 14:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Program je vhodný zejména pro začínající pracovníky této agendy, ale také pro sociální služby, organizace či instituce působící v oblasti náhradní rodinné péče či přicházející s pěstouny do kontaktu v rámci výkonu svých činností.

Absolvent získá orientaci v základních ustanoveních zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, týkajících se pěstounské péče a porozumění základním pojmům týkajícím se pěstounské péče. Získá přehled o kompletní agendě náhradní rodinné péče v oblasti pěstounské péče, kterou vykonává sociální pracovník OSPOD. Utřídí postupy sociálního pracovníka v této agendě, rozvine praktické využití metod sociální práce, prohloubí své znalosti v oblasti legislativy i praxe. Orientuje se v procesu výkonu pěstounské péče jak vzhledem k dětem bez rodičovské péče, tak vzhledem k osobám, které mohou vykonávat pěstounskou péči.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na seznámení s praxí agendy OSPOD, náhradní rodinné péče – pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu.

Na základě legislativního ukotvení probereme témata: pěstounství a poručnictví, zprostředkování pěstounské péče, práva a povinnosti pěstounů, vyhodnocení situace dítěte, individuální plán ochrany dítěte, případová konference, dávky pěstounské péče, vedení evidence a spisové dokumentace dětí v PP, metodická doporučení, spolupráce s dalšími orgány, příbuzenská a cizí pěstounská péče, attachment, identita, chování dětí v PP a kontakt dětí s biologickou rodinou.

Délka kurzu

6 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
 
Náhradník
 

Program

I. BLOK - ZÁKON Č. 359/1999 Sb., O SPO A ZÁKON č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Pěstounská péče v legislativě – poručenství a jiné formy péče o dítě, pěstounství, sociálně právní ochrana dětí vzhledem k náhradní rodinné péči, poradenská činnost, opatření na ochranu dětí – návrhy soudu, případová konference, povinnosti OSPOD, zprostředkování pěstounská péče, práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče, dávky, vedení evidence a spisové dokumentace, metodická doporučení

II. BLOK - PRAXE OSPOD - OBLASTI AGENDY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Praxe výkonu agendy pěstounské péče na OSPOD, specifické oblasti agendy – aktuální, často diskutované, problematické: pěstounské péče a péče na přechodnou dobu), identita dítěte, attachment, náhradní rodina x biologická rodina, příbuzenská x cizí pěstounská péče, kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou, specifické potřeby dítěte, proces předání dítěte do pěstounské péče a její ukončení, chování dětí v pěstounské péči, metodická doporučení, spolupráce s dalšími organizacemi.

III. BLOK - KAZUISTIKY

Výběr pěti kazuistik, na kterých jsou konkrétně plasticky ukázány jednotlivé oblasti PP (rodiče ve VTOS, pěstouni – skrytí osvojitelé, kontakt dětí s biologickou rodinou, exekuce, drogová závislost, cizí péče, pěstouni přes nedoporučení, nadměrná očekávání pěstounů, přetížení pěstounů, romské děti v PP, výchovné problémy, „ukradené“ děti, problematický kontakt s rodičem, podezření na sex. zneužívání, nikým nechtěné dítě,…).

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 8
  • Lis

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu

  • 12
  • Lis

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

  • 12
  • Lis

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet