Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2019/0714-SP/PC

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

22. listopadu 2019

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům, kteří pracují v sociálních službách a pracovníkům v sociálních službách.

Absolventi kurzu si oživí vědomosti a rozšíří kompetence potřebné pro práci s uživateli sociálních služeb dle standardů kvality. Budou rozumět významu všech procedurálních standardů. V souvislosti se standardem č. 1 budou chápat i širší souvislosti, např. jak odlišit práci s uživateli formou podpory, pomoci nebo péče. Díky oživení standardu č. 2 bude absolvent více přemýšlet nad lidskými právy uživatele služeb a v rámci standardu č. 6 bude proškolen v efektivním vedení dokumentace.

Obsah kurzu

Kurz Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi oživí účastníkům znalosti vztahující se ke všem standardům číslo 1. - 8.

Každý standard bude uchopen teoreticky a současně si ho účastníci budou moci zkoušet prakticky ve skupinách.

Důraz bude věnován tématům obsaženým ve standardu č. 2, tedy lidským právům a možnostem, jak je v sociálních službách co nejlépe uplatnit. Budou také například rozebrány střety zájmů, jak chránit uživatele před předsudky a negativním hodnocením.

Délka kurzu

8 hodin

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
1 000 Kč
Pro veřejnost
1 500 Kč

Program

Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

 • Teorie - Seznámení s podstatou standardu - co je poslání, cíl, zásady, atd. Kriteria ke standardu č. 1.
 • Praxe - tvorba standardů ve skupinkách, důraz na to, aby bylo poslání v souladu s cíli a okruhem osob.

Standard č. 2 - Ochrana práv osob

 • Kriteria ke standardu č. 2. Listina základních lidských práv a svobod.
 • Lidská práva v sociálních službách - jednotlivě.
 • Střet zájmů, uplatnění svobodné vůle, právo na přiměřené riziko, opatření omezující pohyb.

Standard č. 3 - Jednání se zájemcem o sociální službu

 • Kriteria ke standardu č. 3 - Jednání - dojednávání požadavků, práv a povinností poskytovatele i uživatele, možností služby.

Standard č. 4 - Smlouva o poskytování sociální služby

 • Kriteria ke standardu č. 4 - Smlouva - náplň smlouvy.

Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby

 • Co je IP, jak plánovat průběh služby.
 • Zákonná vymezení.
 • Kriteria ke standardu č. 5.
 • Uživatelovy potřeby, přání cíle.
 • Druhy cílů, body pro vypsání IP.

Standard č. 6 - Dokumentace o poskytování sociální služby

 • Kriteria ke standardu č. 6.
 • Pravidla vedení dokumentace, lidská práva.
 • Výměna informací v týmu.
 • Jak zaznamenávat o uživatelích v souladu se zachováním lidských práv a nedehonestujícím způsobem.

Standard č. 7 - Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

 • Kriteria ke standardu č. 7.
 • Možnost podání stížnosti.
 • Informace pro uživatele o možnostech podání stížností a způsobu vyřízení.
 • Přínosy stížností pro poskytovatele.
 • Prevence stížností na kvalitu.

Standard č. 8 - Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje

 • Kriteria ke standardu č. 8.
 • Provázanost se standardem č. 1.
 • Důležitost zdrojů klienta a podpora začlenění uživatele do společnosti.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 15
 • Lis

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu

 • 22
 • Lis

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet