Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II - ONLINE FORMA

Akreditováno:

MPSV A2021/0725-SP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online

Termín:

31. října 2023

9:00 - 16:00

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Současně je kurz určen všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se při své profesi setkávají s rizikovou mládeží.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na první část stejnojmenného kurzu a rozšiřuje obsahově informace a aktuální bezpečnostní problematice detekce radikalizace u dětí a mládeže, identifikaci rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci k extrémnímu násilí. V rámci kurzu jsou účastníci seznámeni s východisky, metodami a riziky náboženské radikalizace a s aktuálními trendy v této oblasti se zaměřením na děti a mládež. Dále jsou představeny další vybrané rizikové skupiny, které se koncentrují na ovlivňování a náborování mládeže a v rámci svých aktivit propagují či ospravedlňují násilné činy. Podrobně bude popsána dynamika, procesy, symbolika a taktika fungování skupin diváckého násilí a pouličních gangů, včetně působení sociálních sítí a médií. V rámci kurzu budou dále účastníkům představeny další významné varovné signály, které mohou ve vybraných případech vést k projevům extrémního násilí či jinému rizikovému chování. Jednotlivé prezentace budou doprovázeny praktickými vizuálními ukázkami a příklady.

Tento navazující kurz poskytne absolventům základní vhled do aktuální bezpečnostní problematiky radikalizace se zaměřením na skupiny dětí a mládeže. Účastníci budou seznámeni s aktuální situací v oblasti náboženského extremismu, příčinách a rizicích radikalizace. Prostřednictvím praktických ukázek a příkladů budou absolventi vzdělávacího programu schopni identifikovat další vizuální a behaviorální varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí, orientovat se v problematice symboliky náboženských extremistických skupin a dalších rizikových skupin, pro které je charakteristické účelové používání násilí a jeho legitimizace. Zvýšená pozornost bude věnována kriminálním subkulturám mládeže, skupinám diváckého násilí a pouličních gangů. Cílem navazujícího kurzu je přispět k bezpečnému prostředí ve vzdělávacích zařízeních a zefektivnit metody prevence násilí a rizikového chování dětí a mládeže.

Benefity

Akreditace MPSV

Z pohodlí domova

Délka kurzu

8 výukových hodin

Kurz bude probíhat distančně - online v prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
41
Pro veřejnost
1950 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 30
  • Říj

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

  • 31
  • Říj

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet