Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II

Akreditováno:

MŠMT: 39833/2020-2-942

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

26. května 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich
pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Obsah kurzu

Kurz navazuje na první část stejnojmenného kurzu a rozšiřuje obsahově informace
a aktuální bezpečnostní problematice detekce radikalizace u dětí a mládeže, identifikaci
rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci k extrémnímu
násilí. V rámci kurzu jsou účastníci seznámeni s východisky, metodami a riziky náboženské
radikalizace a s aktuálními trendy v této oblasti se zaměřením na děti a mládež.
Dále jsou představeny další vybrané rizikové skupiny, které se koncentrují na ovlivňování
a náborování mládeže a v rámci svých aktivit propagují či ospravedlňují násilné činy.
Podrobně bude popsána dynamika, procesy, symbolika a taktika fungování skupin diváckého
násilí a pouličních gangů, včetně působení sociálních sítí a médií. V rámci kurzu budou dále
účastníkům představeny další významné varovné signály, které mohou ve vybraných případech
vést k projevům extrémního násilí či jinému rizikovému chování. Jednotlivé prezentace budou
doprovázeny praktickými vizuálními ukázkami a příklady.

Tento navazující kurz poskytne absolventům základní vhled do aktuální bezpečnostní
problematiky radikalizace se zaměřením na skupiny dětí a mládeže. Účastníci budou
seznámeni s aktuální situací v oblasti náboženského extremismu, příčinách a rizicích
radikalizace. Prostřednictvím praktických ukázek a příkladů budou absolventi vzdělávacího
programu schopni identifikovat další vizuální a behaviorální varovné signály radikalizace
a inklinace k extrémnímu násilí, orientovat se v problematice symboliky náboženských
extremistických skupin a dalších rizikových skupin, pro které je charakteristické účelové
používání násilí a jeho legitimizace. Zvýšená pozornost bude věnována kriminálním
subkulturám mládeže, skupinám diváckého násilí a pouličních gangů. Cílem navazujícího
kurzu je přispět k bezpečnému prostředí ve vzdělávacích zařízeních a zefektivnit metody
prevence násilí a rizikového chování dětí a mládeže.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
41
Pro veřejnost
1950 Kč

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

Kurzy se budou konat i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz by proběhl distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky. O změně formy kurzu Vás budeme neprodleně informovat.

Program

Blok I - Náboženská radikalizace v České republice a v Evropě

  • Základní terminologie, definiční znaky náboženské radikalizace a další kontexty
  • Metody propagandy, stereotypizace, dezinformace, předsudečné chování

Blok II - Symbolika rizikových skupin, vizuální a behaviorální indikátory

  • Představení dalších kategorie symbolů a jejich užití ve veřejném prostoru a sociálních sítích
  • Metody rekrutace a propagandy se zaměřením na děti a mládež

Blok III - Divácké násilí, subkultury mládeže a pouliční gangy

  • Varovné signály inklinace k rizikovým skupinám a jejich specifikace
  • Kazuistika a analýza, modelové situace a cvičení

Blok IV - Sdílení zkušeností a diskuse

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Máte ke kurzu dotaz?