Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I - DISTANČNÍ FORMA

Akreditováno:

MŠMT: 39833/2020-2-942

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online

Termín:

27. dubna 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich
pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Obsah kurzu

Kurz se zabývá aktuální bezpečnostní problematikou detekce radikalizace u dětí a mládeže,
identifikací rizikového chování, které nasvědčuje o probíhající indoktrinaci a inklinaci
k extrémnímu násilí. Obsahově se kurz soustřeďuje na aktuální trendy a metody rekrutace
mládeže extremistickými skupinami. Úvodní blok přednášek představuje základní kategorizace
extremismu, soudobé formáty a užívanou symboliku, propagandistické metody a manipulativní
metody cílené na mládež.
V rámci kurzu budou dále účastníkům představeny fáze radikalizačního procesu a významné
varovné signály, které mohou ve vybraných případech vést k projevům extrémního násilí
či jinému rizikovému chování. Jednotlivé prezentace budou doprovázeny praktickými
vizuálními ukázkami a příklady.

Kurz poskytuje základní vhled do aktuální bezpečnostní problematiky radikalizace
se zaměřením na skupiny dětí a mládeže. Účastníci budou seznámeni se základními
východisky extremistických skupin, ideologickém základu a rizicích radikalizace.
Prostřednictvím praktických ukázek a příkladů budou absolventi vzdělávacího
programu schopni identifikovat elementární varovné signály radikalizace
a inklinace k extrémnímu násilí, orientovat se v problematice symboliky politických
extremistických subjektů a dalších rizikových skupin.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
40
Pro veřejnost
1950 Kč

Průběh kurzu v souvislosti s COVID-19:

Naše kurzy se konají i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz proběhně distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky.

Program

Blok I - Východiska problematiky radikalizace s akcentem na děti a mládež

  • základní terminologie, definiční znaky extremismu a popis radikalizačního procesu
  • politicky motivované extremistické organizace a trendy v oblasti náborování a indoktrinace

Blok II - Symbolika extremistických skupin, varovné signály inklinace k násilí

  • Kategorie symbolů a jejich užití ve veřejném prostoru a sociálních sítích
  • Metody rekrutace a propagandy se zaměřením na děti a mládež

Blok III - Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí

  • Indikátory radikalizace a jejich specifikace
  • Kazuistika a analýza, modelové situace a cvičení

Blok IV - Sdílení zkušeností a diskuze

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Z bezpečí domova

Máte ke kurzu dotaz?