Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - ONLINE FORMA

Akreditováno:

MPSV: A2019/1292-SP/PC

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online

Termín:

14. dubna 2023 - 16. dubna 2023

9:00 - 16:00

Pro koho je kurz určen

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních
služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycházejí z dlouholeté praxe
linky důvěry.
Absolvent tohoto výcviku pozná základní principy krizové intervence, seznámí se se specifiky,
možnostmi a limity krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu. Dokáže také
rozpoznat různé typy e-mailů a klientů a přizpůsobit obsahovou i formální stránku odpovědi
jejich potřebám. Absolvent bude seznámen s procesem přijímání, tvorby, zasílání a archivací
e-mailové komunikace a etickými aspekty práce.

Obsah kurzu

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství prostřednictvím e-mailu.
Účastníci se seznámí s obecnými principy krize, krizové intervence a s jejich aplikací
v rámci internetového poradenství. Výcvik dále vymezuje možnosti a limity této služby,
zabývá se procesní a formální stránkou tvorby e-mailů. Budou popsány různé typy kontaktů
i uživatelů, metodické otázky, etické aspekty práce, ale i technické, provozní a personální
podmínky nutné pro zavedení služby. Výcvik je veden týmem s dlouholetou zkušeností
s poskytováním e-mailového poradenství v podmínkách linky důvěry.

Délka kurzu

24 výukových hodin

Kurz bude probíhat distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
18
Pro veřejnost
4500 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 14
 • Dub

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 14
 • Dub

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 16
 • Dub

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA
 • 31. 03 - 10. 06 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA
 • 14. 04 - 10. 06 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA
 • 29. 03 - 25. 05 2023
 • Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Sdílet