Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin (26. - 28. 5. a 3. - 4. 6. 2023) - ONLINE FORMA

Akreditováno:

MPSV: A2019/1293-SP/PC

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online

Termín:

26. května 2023 - 4. června 2023

9:00 - 16:00

Pro koho je kurz určen

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí,
pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti.
Absolvent výcviku pozná základní principy krizové intervence, je seznámen se specifiky,
možnostmi a limity krizové intervence a poradenství prostřednictvím chatu a e-mailu.
Dokáže rozpoznat různé typy chatů i e-mailů a přizpůsobit vyjadřování, formální i obsahovou
stránku věku, schopnostem a potřebám klienta i specifikům poskytované služby.
Absolvent bude taktéž seznámen s procesem přijímání, tvorby, zasílání a archivací e-mailové
komunikace. Rovněž pozná etické, provozní, technické a personální nároky na poskytování
služby a zejména nároky na samotného konzultanta.

Obsah kurzu

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství ve virtuálním prostředí.
Jde o kombinaci výcviků v chatové krizové intervenci a poradenství a v e-mailovém poradenství
v kontextu krizové intervence. Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize
a krizové intervence a s jejich aplikací v prostředí internetu, se zásadami a principy e-mailu
a chatu, jejich možnostmi a limity, typologií kontaktů, metodikou, etickými aspekty práce,
technickými možnostmi apod. Lektoři přitom vycházejí z dlouholeté praxe linky důvěry.

Benefity

Osvědčení

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Délka kurzu

40 výukových hodin - kurz proběhne online v prostředí Google meet.

Výuka bude probíhat v těchto dnech:

26. až 28. května a 3. až 4. června 2023

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
20
Pro veřejnost
7400 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 26
 • Kvě

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 26
 • Kvě

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 4
 • Čen

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA
 • 31. 03 - 10. 06 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA
 • 14. 04 - 10. 06 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA
 • 29. 03 - 25. 05 2023
 • Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Sdílet