Umění sporu ve výuce ke kritickému myšlení a multi-názorové toleranci - DISTANČNÍ FORMA

Akreditováno:

MŠMT: 21710/2020-2-502

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online

Termín:

7. dubna 2021

9:00 - 18:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům - účitelům ZŠ, gymnázií, SŠ, SOŠ, SOU a VOŠ.

Obsah kurzu

Cílem kurzu je podpořit ve výuce rozvoj osobních, sociálních a občanských kompetencí dětí využitím polemiky jako rámce pro komunikaci o konfliktních společenských tématech z různé perspektivy.

Učitelům poskytuje vedení řízeného sporu ve třídě možnosti sledování a ovlivňování skupinové dynamiky třídy, identifikaci, zapojování a podporu jinak znevýhodněných studentů. Polemika může sloužit současně pro výuku i pro rozvoj třídy jako pracovního týmu i jednotlivců.

Kurz je postaven především jako zážitkový a diskusní. Pedagogové budou vystavováni cyklu učení: osobní zážitek nebo zkušenost – jeho reflexe – upřesnění informací – možnosti uplatnění v praxi. Odborný výklad tak bude průběžně doplňován praktickými částmi s ukázkami a nácviky.

Kurz je možné uhradit z projektu Šablony.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
81
Pro veřejnost
2500 Kč

Program

Učitelé znají polemiku spíše jako poměrně náročný slohový útvar. Hádat se a odporovat dokáže dítě už v předškolním věku a spor je přirozenou součástí našich životů. Ne každý ale umí vybírat kvalitní argumenty a přesvědčovat objektivně, bez zneužívání emocí.

Zvládnutí kurzu je základem pro využití polemiky ve třídě, jako umění sporu, s předkládáním argumentů vyvracejících názor oponenta, umožňuje využít tvořivost, výřečnost i emocionalitu žáků. Polemika, organizovaná jako skupinová aktivita nebo projekt, pomáhá k osvojení správných návyků celému kolektivu třídy. Lze ji využít k podpoře sociálních dovednosti žáků, může rozvíjet multinázorovou a multikulturní toleranci, provokovat pochopení různých pohledů na stejnou věc. Polemiku je vhodné zařadit především do společenskovědních předmětů – výchovu k demokracii, jazyky, dějepis, zeměpis, psychologii, filosofii apod.  Možnost „kritizovat“ – polemizovat s učivem nebo názorem provokuje studenty k pečlivému a rozsáhlému studiu a cílenému vyhledávání argumentů, samotná realizace rozvíjí jejich sociální a komunikační dovednosti.

Vedení řízeného sporu ve třídě je náročné a dobrá příprava a znalost zásad a přístupů k řešení potenciálních problémů může realizaci polemiky výrazně usnadnit. Cílem kurzu je poskytnout učitelům základní informace, zásady a postupy pro návrh a vedení polemiky v jejich předmětech. Učitelé si sami vyzkouší realizaci jednoduché polemiky z různých úhlů pohledu, zamyslí se nad možnostmi a omezeními metody a získají dostatek informací pro využití polemiky ve svých předmětech.

Příklady témat pro polemiku:

  • Polemika proti logice – polemika třídy proti nějakému historickému či společenskému názoru či prohlášení – například: nemusím mít na hlavě helmu, když na kole jezdím opatrně – děti hledají různé protiargumenty, učitel nebo druhá skupina žáků tvrzení brání.
  • Polemika napříč společností – například o odpovídajícím trestu za grafiti na domě, nebo o řešení situace drogově závislého mohou diskutovat děti z pozice jeho rodiny, lékaře, policie, sociálních služeb.
  • Polemika napříč věky – umožňuje polemizovat o tématu z pohledu různých epoch nebo historických osobností – v dějepise nebo filosofii o demokracii může polemizovat Sokrates, Ceasar, Marx, Masaryk apod.

Vedení polemiky jako projektu umožňuje učiteli i žákům nacvičit správné návyky pro život v demokratické společnosti - tj. dovednost získat vstupní informace o souvislostech problému, dovednost strukturovat a prioritizovat argumenty, schopnost respektovat odlišný názor oponenta, schopnost snášet odpor a kritiku od oponenta, tolerance k možnosti neexistence jednoho správného řešení apod.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Z bezpečí domova

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 7
  • Dub

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet