Studium pro ředitele škol a školských zařízení - ONLINE FORMA

Akreditováno:

MSMT- 15145/2023-5-478

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online

Termín:

25. listopadu 2023

9:00 - 18:00

Pro koho je kurz určen

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

Podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb. v o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy
jsou obsahem § 5 zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky pro absolvování ONLINE kurzů

Obsah kurzu

Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení včetně platné legislativy, zásad financování, řízení a rozvoje lidských zdrojů, organizace školy a pedagogického procesu apod., které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.

Vzdělávací program se skládá ze 4 základních modulů v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP, kterými jsou základy práva, pracovní právo, financování školy, organizace školy a pedagogického procesu.

Benefity

Akreditace MŠMT

Z pohodlí domova

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje 100 hodin přímé výuky a odbornou stáž v rozsahu 15 hodin na vybrané škole či školském zařízení se společným vyhodnocením stáže v rozsahu 2 hodin.

Výuka probíhá vždy v sobotu od 9:00 do 18:00, a to od 25.11.2023. Konec bude upřesněn.

Závěrečné zkoušky se budou konat v termínu od 20.4.2024 - 21.4.2024.

Kurz bude probíhat distančně - online v prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
51
Pro veřejnost
9800 Kč

Podmínky pro splnění kvalifikačního kurzu:

Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat:

  • obhajobu písemné práce (závěrečné práce) na vybrané téma z obsahu jednotlivých modulů
  • pohovor k odborné stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení
  • ověření získaných znalostí

Program

Máte ke kurzu dotaz?