Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA

Akreditováno:

MSMT-735/2021-4-59

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

19. ledna 2024

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Ubytování:

Možnost levného ubytování v těsné blízkosti konání kurzu: https://www.rezidencetopolova.cz/

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Kurz probíhá v pátek odpoledne a v sobotu.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Kurz probíhá v pátek odpoledne a v sobotu.

Benefity

Osvědčení

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Možnost ubytování

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních. Kurz probíhá v pátek odpoledne a v sobotu.

Požadavky na úspěšné zakončení kurzu

 1. Absence na teoretické výuce maximálně 20 %
 2. Vykonání odborné praxe v plném rozsahu
 3. Závěrečná zkouška (skládá se z Speciální pedagogiky, obhajoby závěrečné práce a reflexe odborné praxe)

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
1
Pro veřejnost
8600 Kč

Závěrečná zkouška je za poplatek 700 Kč. Více informací naleznete výše v dokumentu Obchodní podmínky ke kurzu.

Program

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • - získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv,
 • - získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole,
 • - osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení,
 • - bude se orientovat v systému spolupracujících institucí,
 • - dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • - bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí,
 • - bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi,
 • - získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat,
 • - získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat,
 • - bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči,
 • - bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce,
 • - bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy,
 • - získá informace o strategii zvládání krizových situací,
 • - nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 18
 • Led

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 19
 • Led

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet