Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA (Brno)

Akreditováno:

MSMT-735/2021-4-59

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online nebo Marie Hübnerové 1766/1, Brno - Řečkovice, 621 00

Termín:

2. listopadu 2023

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Kvalifikace získaná tímto kurzem odpovídá plně současným požadavkům pro kvalifikaci profese Asistenta pedagoga. Toto je jedna z posledních příležitostí získat kvalifikaci dle původního znění zákona, kdy podmínky zůstávají změnou novely zákona nedotčeny (v případě naší akreditace do dubna 2024). Více čtěte ZDE.

Obsah kurzu

Víme, že se mnohým osvědčila distanční forma, např. z důvodu dojíždění, a proto jsme pro Vás připravili takovou formu kurzu, při které částečně absolvujete výuku online z pohodlí Vašeho domova a současně nepřijdete o důležité sociální vazby mezi dalšími účastníky kurzy a lektory.

Kombinovaná forma plně odpovídá akreditaci a splňuje kritéria pro výkon profese asistenta pedagoga.

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Benefity

Osvědčení

Část kurzu z pohodlí domova

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky
(44 hodin v prezenční a 40 hodin v on-line formě) a 40 hodin odborné praxe
ve vybraných školských zařízeních.

Předměty v on-line formě:

 • Vybrané okruhy z pedagogiky (14 výukových hodin)
 • Metody podpory žáka (16 výukových hodin)
 • Multidisciplinární spolupráce (10 výukových hodin)

Část kurzu proběhne on-line v prostředí Google Meet. Odkaz na připojení se ke kurzu vám bude zaslán na vámi uvedenou emailovou adresu v dostatečném předstihu.

Předměty v prezenční formě:

 • Úvod do studia (2 výukové hodiny)
 • Seminář k závěrečné práci (2 výukové hodiny)
 • Základy speciální pedagogiky (18 výukových hodin)
 • Sociálně znevýhodněné prostředí (12 výukových hodin)
 • Vybrané okruhy z psychologie (10 výukových hodin)

Výuka bude probíhat předběžně každý týden vždy od čtvrtka do soboty v termínu od 2. 11. 2023. Konkrétní harmonogram výuky a termín závěrečných zkoušek bude upřesněn.

Výuka bude probíhat prezenčně v brněnské učebně, a online přes platformu Google Meet.

Závěrečné zkoušky se budou konat prezenčně v Brně.

Předběžný harmonogram je k nahlédnutí ZDE.

Požadavky na úspěšné zakončení kurzu

 1. Absence na teoretické výuce maximálně 20 %
 2. Vykonání odborné praxe v plném rozsahu
 3. Závěrečná zkouška (skládá se z Speciální pedagogiky, obhajoby závěrečné práce a reflexe odborné praxe)

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
99
Pro veřejnost
8600 Kč

Závěrečná zkouška je za poplatek 700 Kč. Více informací naleznete výše v dokumentu Obchodní podmínky ke kurzu.

Program

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání
  a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky,
  seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • bude se orientovat v systému spolupracujících institucí
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka
  s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách,
  které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami
  spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky
  v souladu s podmínkami školní práce
 • bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Máte ke kurzu dotaz?