Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA

Akreditováno:

MSMT-735/2021-4-59

Kapacita:

Zbývá posledních pár míst, registrujte se hned

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

4. října 2023

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Tento kurz probíhá ve všední dny. Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Kvalifikace získaná tímto kurzem odpovídá plně současným požadavkům pro kvalifikaci profese Asistenta pedagoga. Toto je jedna z posledních příležitostí získat kvalifikaci dle původního znění zákona, kdy podmínky zůstávají změnou novely zákona nedotčeny (v případě naší akreditace do dubna 2024). Více čtěte ZDE.

Obsah kurzu

Osvědčila se nám distanční forma, a proto jsme pro Vás připravili takovou formu, při které částečně absolvujete výuku online z pohodlí domova a současně nepřijdete o důležité sociální vazby mezi dalšími účastníky kurzu a lektory.

Kombinovaná forma plně odpovídá akreditaci a splňuje kritéria pro výkon profese asistenta pedagoga.

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Předběžný harmonogram je k nahlédnutí ZDE.

Benefity

Akreditace MŠMT

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Část kurzu z pohodlí domova

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky (44 hodin v prezenční a 40 hodin v on-line formě) a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních.

Výuka bude předběžně probíhat každou středu od 9:00 - 16.10, čtvrtek od 9:00 - 16:10 do pátku 12:00, a to od 4. 10. 2023.

Konkrétní harmonogram s rozvržením prezenční a online výuky obdržíte přibližně 10 dní před zahájením kurzu.

Předměty v on-line formě:

 • Vybrané okruhy z pedagogiky (14 výukových hodin)
 • Metody podpory žáka (16 výukových hodin)
 • Multidisciplinární spolupráce (10 výukových hodin)

Předměty v prezenční formě:

 • Úvod do studia (2 výukové hodiny)
 • Seminář k závěrečné práci (2 výukové hodiny)
 • Základy speciální pedagogiky (18 výukových hodin)
 • Sociálně znevýhodněné prostředí (12 výukových hodin)
 • Vybrané okruhy z psychologie (10 výukových hodin)

Požadavky na úspěšné zakončení kurzu

 1. Absence na teoretické výuce maximálně 20 %
 2. Vykonání odborné praxe v plném rozsahu
 3. Závěrečná zkouška (skládá se z Speciální pedagogiky, obhajoby závěrečné práce a reflexe odborné praxe)

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
99
Pro veřejnost
8600 Kč

Závěrečná zkouška je za poplatek 700 Kč. Více informací naleznete výše v dokumentu Obchodní podmínky ke kurzu.

Program

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • - získá přehled o principech i historických kořenech inkluzivního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv,
 • - získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole,
 • - osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení,
 • - bude se orientovat v systému spolupracujících institucí,
 • - dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • - bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí,
 • - bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi,
 • - získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat,
 • - získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • - bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči,
 • - bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce,
 • - bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy,
 • - získá informace o strategii zvládání krizových situací,
 • - nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi.

Máte ke kurzu dotaz?