Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA (Brno)

Akreditováno:

MSMT-735/2021-4-59

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online nebo Marie Hübnerové 1766/1, Brno - Řečkovice, 621 00

Termín:

8. února 2024

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Kurz probíhá čtvrtky, pátky a v soboty.

Obsah kurzu

Osvědčila se nám distanční forma a proto jsme pro Vás připravili takovou formu, při které částečně absolvujete výuku online z pohodlí domova a současně nepřijdete o důležité sociální vazby mezi dalšími účastníky kurzy a lektory.

Náš Profesní institut je jediný v České republice, který nabízí akreditovanou kombinovanou formu tohoto kvalifikačního kurzu.

Kombinovaná forma plně odpovídá akreditaci a splňuje kritéria pro výkon profese asistenta pedagoga.

Kurz probíhá čtvrtky, pátky a v soboty.

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Benefity

Osvědčení

Část kurzu z pohodlí domova

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky (44 hodin v prezenční a 40 hodin v on-line formě) a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních. Kurz probíhá čtvrtky, pátky a v soboty.

Předměty v on-line formě:

 • Vybrané okruhy z pedagogiky (14 výukových hodin)
 • Metody podpory žáka (16 výukových hodin)
 • Multidisciplinární spolupráce (10 výukových hodin)

Předměty v prezenční formě:

 • Úvod do studia (2 výukové hodiny)
 • Seminář k závěrečné práci (2 výukové hodiny)
 • Základy speciální pedagogiky (18 výukových hodin)
 • Sociálně znevýhodněné prostředí (12 výukových hodin)
 • Vybrané okruhy z psychologie (10 výukových hodin)

Výuka bude probíhat v prezenčně v brněnské učebně, a jindy online přes platformu Google Meet.

Konkrétní harmonogram výuky a termín závěrečných zkoušek bude upřesněn.

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
99
Pro veřejnost
8600 Kč

Program

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • - získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv,
 • - získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole,
 • - osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení,
 • - bude se orientovat v systému spolupracujících institucí,
 • - dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • - bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí,
 • - bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi,
 • - získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat,
 • - získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat,
 • - bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči,
 • - bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce,
 • - bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy,
 • - získá informace o strategii zvládání krizových situací,
 • - nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 7
 • Úno

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 8
 • Úno

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet