Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA

Akreditováno:

MSMT-735/2021-4-59

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

12. července 2023 - 30. července 2023

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Ubytování:

Možnost levného ubytování v těsné blízkosti konání kurzu: https://www.rezidencetopolova.cz/

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Obsah kurzu

Osvědčila se nám distanční forma, a proto jsme pro Vás připravili takovou formu,
při které částečně absolvujete výuku online z pohodlí domova a současně nepřijdete o důležité
sociální vazby mezi dalšími účastníky kurzy a lektory.

Náš Profesní institut je jediný v České republice, který nabízí akreditovanou kombinovanou formu tohoto kvalifikačního kurzu.

Kombinovaná forma plně odpovídá akreditaci a splňuje kritéria pro výkon
profese asistenta pedagoga.

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon
profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci
podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu
s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Benefity

Osvědčení

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Část kurzu z pohodlí domova

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky
(44 hodin v prezenční a 40 hodin v on-line formě) a 40 hodin odborné praxe
ve vybraných školských zařízeních.

Předměty v on-line formě:

 • Vybrané okruhy z pedagogiky (14 výukových hodin)
 • Metody podpory žáka (16 výukových hodin)
 • Multidisciplinární spolupráce (10 výukových hodin)

Předměty v prezenční formě:

 • Úvod do studia (2 výukové hodiny)
 • Seminář k závěrečné práci (2 výukové hodiny)
 • Základy speciální pedagogiky (18 výukových hodin)
 • Sociálně znevýhodněné prostředí (12 výukových hodin)
 • Vybrané okruhy z psychologie (10 výukových hodin)

Teoretická výuka bude probíhat vždy v čase 9:00 - 16:10 (případně do 18:00 při online výuce), a to předběžně v těcho termínech:

Středa 12. července 2023

Čtvrtek 13. července 2023

Pátek 14. července 2023

Sobota 15. července 2023

Neděle 16. července 2023

Středa 19. července 2023

Čtvrtek 20. července 2023

Pátek 21. července 2023

Sobota 22. července 2023

Neděle 23. července 2023

Čtvrtek 27. července 2023

Pátek 28. července 2023

Sobota 29. července 2023

Neděle 30. července 2023

Praxi budou účastníci konat v průběhu září, předběžný termín závěrečných zkoušek bude na přelomu září/října.


Požadavky na úspěšné zakončení kurzu

 1. Absence na teoretické výuce maximálně 20 %
 2. Vykonání odborné praxe v plném rozsahu
 3. Závěrečná zkouška (skládá se z Speciální pedagogiky, obhajoby závěrečné práce a reflexe odborné praxe)

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
99
Pro veřejnost
8400 Kč

Závěrečná zkouška je za poplatek 700 Kč. Více informací naleznete výše v dokumentu Obchodní podmínky ke kurzu.

Program

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání
  a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky,
  seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • bude se orientovat v systému spolupracujících institucí
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka
  s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách,
  které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami
  spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky
  v souladu s podmínkami školní práce
 • bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 12
 • Čec

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 12
 • Čec

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 30
 • Čec

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA
 • 31. 03 - 10. 06 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA
 • 14. 04 - 10. 06 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA
 • 29. 03 - 25. 05 2023
 • Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Sdílet