Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA

Akreditováno:

MSMT-735/2021-4-59

Kapacita:

Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

29. března 2023 - 25. května 2023

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Ubytování:

Možnost levného ubytování v těsné blízkosti konání kurzu: https://www.rezidencetopolova.cz/

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Obsah kurzu

Osvědčila se nám distanční forma, a proto jsme pro Vás připravili takovou formu,
při které částečně absolvujete výuku online z pohodlí domova a současně nepřijdete o důležité sociální vazby mezi dalšími účastníky kurzu a lektory.

Náš Profesní institut je jediný v České republice, který nabízí akreditovanou kombinovanou formu tohoto kvalifikačního kurzu.

Kombinovaná forma plně odpovídá akreditaci a splňuje kritéria pro výkon
profese asistenta pedagoga.

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti, které jsou potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent taktéž získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Benefity

Osvědčení

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Část kurzu z pohodlí domova

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky
(44 hodin v prezenční a 40 hodin v on-line formě) a 40 hodin odborné praxe
ve vybraných školských zařízeních.

Výuka bude předběžně probíhat každou středu a čtvrtek v čase 9:00-16:10, a to v termínu od 29. března do 25. května 2023. Konkrétní harmonogram s rozvržením prezenční a online výuky obdržíte přibližně 10 dní před zahájením kurzu.

Předměty v on-line formě:

 • Vybrané okruhy z pedagogiky (14 výukových hodin)
 • Metody podpory žáka (16 výukových hodin)
 • Multidisciplinární spolupráce (10 výukových hodin)

Předměty v prezenční formě:

 • Úvod do studia (2 výukové hodiny)
 • Seminář k závěrečné práci (2 výukové hodiny)
 • Základy speciální pedagogiky (18 výukových hodin)
 • Sociálně znevýhodněné prostředí (12 výukových hodin)
 • Vybrané okruhy z psychologie (10 výukových hodin)

Předběžný harmonogram kurzu- ZDE

Požadavky na úspěšné zakončení kurzu

 1. Absence na teoretické výuce maximálně 20 %
 2. Vykonání odborné praxe v plném rozsahu
 3. Závěrečná zkouška (skládá se z Speciální pedagogiky, obhajoby závěrečné práce a reflexe odborné praxe)

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
 99
Náhradník
 

V ceně je zahrnut první termín závěrečné zkoušky. Každý další termín je za poplatek 500 Kč. Více o konkrétních situacích, kdy se tento poplatek hradí, jsou účastníci seznámeni při zahájení kurzu a současně jsou písemně informování.

Program

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzivního vzdělávání
  a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky,
  seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • bude se orientovat v systému spolupracujících institucí
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka
  s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách,
  které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami
  spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky
  v souladu s podmínkami školní práce
 • bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 29
 • Bře

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 29
 • Bře

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 25
 • Kvě

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga - PREZENČNÍ FORMA
 • 31. 03 - 10. 06 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA
 • 14. 04 - 10. 06 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga - KOMBINOVANÁ FORMA
 • 12. 07 - 30. 07 2023
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet