Studium pro asistenty pedagoga

Akreditováno:

MSMT-735/2021-4-59

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

15. dubna 2022 - 28. května 2022

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Možnost levného ubytování v těsné blízkosti konání kurzu: https://www.rezidencetopolova.cz/

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta
pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném
znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Délka kurzu

ap.jpg

Webové stránky pro online kurz

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky
a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních.


V případě mimořádných opatření v souvilosti s COVID-19 bude výuka probíhat distanční formou, o které budete včas informování.

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky
a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních.


Předběžná data konání kurzu:

Časy se v případě online výuky mohou prodloužit (online výuka přes Google Meet)

Pátek 15. dubna 2022 (13:00 – 19:30)
Sobota 16. dubna 2022 (9:00 – 16:10)

Pátek 22. dubna 2022 (13:00 – 19:30)
Sobota 23. dubna 2022 (9:00 – 16:10)

Pátek 29. dubna 2022 (13:00 – 19:30)
Sobota 30. dubna 2022 (9:00 – 16:10)

Pátek 6. května 2022 (13:00 – 19:30)
Sobota 7. května 2022 (9:00 – 16:10)

Pátek 13. května 2022 (13:00 – 19:30)
Sobota 14. května 2022 (9:00 – 16:10)

Pátek 20. května 2022 (13:00 – 19:30)
Sobota 21. května 2022 (9:00 – 16:10)

Pátek 27. května 2022 (13:00 – 19:30)
Sobota 28. května 2022 (9:00 – 16:10)


Závěrečné zkoušky se budou konat v období 30. 5. - 5. 6. 2022

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
1
Pro veřejnost
7900 Kč

V ceně je zahrnut první termín závěrečné zkoušky. Každý další termín je za poplatek 500 Kč. Více o konkrétních situacích, kdy se tento poplatek hradí, je uvedeno ve Smlouvě o zajištění kvalifikačního kurzu.


Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

Kurzy se budou konat i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz by proběhl distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky. O změně formy kurzu Vás budeme neprodleně informovat.

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání
  a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky,
  seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • bude se orientovat v systému spolupracujících institucí
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka
  s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách,
  které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami
  spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky
  v souladu s podmínkami školní práce
 • bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Program

Teoretická výuka je složena ze čtyř tematických okruhů

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

Tematický okruh je složen ze tří vyučovaných bloků:
Úvod do studia, Vybrané okruhy z pedagogiky a Seminář k závěrečné práci.

Podpora žáka
Tato část je věnována předmětu „Metody podpory žáka“.
Vyučovací předmět vymezuje základní principy integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a zaměřujecse na podpůrná opatření žáka.

Systém péče o žáka
Obsahově zaměřená část na multidisciplinární spolupráci, na možnosti pomoci
a působení státních i nestátních institucí a organizací v rámci komplexnější péče
o žáka. Předmět je také zaměřen na pochopení a porozumění významu
právních norem v oblasti školství.

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta
Uvedený tematický okruh zahrnuje tři vyučované bloky.
Prvním je blok „Základy speciální pedagogiky“, kde je výuka zaměřena na vymezení
základních oblastí speciální pedagogiky, s kterými se asistent pedagoga může ve své
praxi setkat.
Druhý pilíř tvoří blok „Problematika sociálně znevýhodněného prostředí“.
Tematický okruh je uzavřen blokem „Vybrané okruhy z psychologie“.

PRAKTICKÁ VÝUKA nabízí 40 hodin praxe, garanty jsou vybraná školská zařízení,
s nimiž má škola uzavřenou Smlouvu o zajištění odborné praxe účastníků.

Cílem odborné praxe je poskytnout základní praktickou přípravu pro činnost asistenta
pedagoga v kontextu vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Studijní materiály v podobě skript

Možnost ubytování

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 15
 • Dub

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 28
 • Kvě

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 08. 10 - 11. 12 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet