Studium pro asistenty pedagoga

Akreditováno:

MŠMT: 34415/2019-1-1036

Kapacita:

Zbývá posledních pár míst, registrujte se hned

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

18. září 2020 - 24. října 2020

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště zahradní město

Možnost levného ubytování v těsné blízkosti konání kurzu: https://www.rezidencetopolova.cz/

Online kurz obrázek odkazu

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat
funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta
pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném
znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.


Nevyhovuje Vám termín? Vyberte si jiný, stačí kliknout:

6. 11. - 12. 12. 2020

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky
a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních.

Předběžná data konání kurzu:

Pátek 18. září 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 19. září 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 25. září 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 26. září 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 2. října 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 3. října 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 9. října 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 10. října 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 16. října 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 17. října 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 23. října 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 24. října 2020 (9:00 – 16:10)

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
1
Pro absolventy a studenty VOŠSP
5000 Kč
1
Pro veřejnost
7900 Kč

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání
  a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky,
  seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • bude se orientovat v systému spolupracujících institucí
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka
  s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách,
  které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami
  spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky
  v souladu s podmínkami školní práce
 • bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Program

Teoretická výuka je složena ze čtyř tematických okruhů

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

Tematický okruh je složen ze tří vyučovaných bloků:
Úvod do studia, Vybrané okruhy z pedagogiky a Seminář k závěrečné práci.

Podpora žáka
Tato část je věnována předmětu „Metody podpory žáka“.
Vyučovací předmět vymezuje základní principy integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a zaměřujec se na podpůrná opatření žáka.

Systém péče o žáka
Obsahově zaměřená část na multidisciplinární spolupráci, na možnosti pomoci
a působení státních i nestátních institucí a organizací v rámci komplexnější péče
o žáka. Předmět je také zaměřen na pochopení a porozumění významu
právních norem v oblasti školství.

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta
Uvedený tematický okruh zahrnuje tři vyučované bloky.
Prvním je blok „Základy speciální pedagogiky“, kde je výuka zaměřena na vymezení
základních oblastí speciální pedagogiky, s kterými se asistent pedagoga může ve své
praxi setkat.
Druhý pilíř tvoří blok „Problematika sociálně znevýhodněného prostředí“.
Tematický okruh je uzavřen blokem „Vybrané okruhy z psychologie“.

PRAKTICKÁ VÝUKA nabízí 40 hodin praxe, garanty jsou vybraná školská zařízení,
s nimiž má škola uzavřenou Smlouvu o zajištění odborné praxe účastníků.

Cílem odborné praxe je poskytnout základní praktickou přípravu pro činnost asistenta
pedagoga v kontextu vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v systému DVPP

Studijní materiály v podobě skript

Občersvení

Možnost ubytování

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 18
 • Zář

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 24
 • Říj

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet