Strategické řízení školy

Akreditováno:

MSMT-32336/2020-4-734

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

19. října 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem vedoucím pozicím ve školách a školských zařízeních
a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na managementu.

Obsah kurzu

Kurzem získáte rychlou orientaci v dané problematice, užitečné nástroje a metodiky.
Kurz je koncipovaný jako praktický průvodce tvorbou strategie a strategického
řízení školy, jejich implementací a evaluací. Ke kurzu také obdržíte publikaci
"Strategie řízení vzdělávací organizace" (online a pdf).

Vzdělávací program je zaměřený na koncepční pojetí strategického řízení
managementu školy v rámci řízení kvalitní úspěšné školy, a současně na praktické
postupy ve všech fázích procesu strategického řízení - od analýz přes tvorbu
strategického plánu, jeho implementaci, až po evaluaci a zpětnou vazbu.

Účastníci kurzu se v jednotlivých krocích seznámí s konkrétními postupy
a metodami uplatňovanými v průběhu procesu strategického řízení, včetně
organizačního zajištění procesu i řízení změn. Rovněž budou mít příležitost
k diskusi příkladů z praxe a formulování strategických východisek i cílů,
způsobů jejich kontroly a hodnocení pro vlastní praxi.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
38
Pro veřejnost
1950 Kč

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

S ohledem na situaci s COVID-19 může kurz „Strategické řízení školy“ probíhat v bezpečné distanční formě studia, a to tak, že 4 hodiny jsou věnovány samostudiu ze studijních materiálů připravených v podobě e-learningu (Google Disk) a 4 hodiny v podobě webináře (Google Meet), kde jste seznamováni s postupnými kroky tvorby strategie a strategického plánu s řadou konkrétních příkladů z praxe. Na webináři bude prostor k diskuzi i sdílení zkušeností.

Program

Tematický blok I: Strategické řízení a strategická východiska školy

 • Úvod do strategického řízení, význam a přínosy strategického řízení pro školy;
 • Propojení strategického řízení s řízením kvality školy;
 • Organizační zajištění procesu strategického řízení v prostředí školy;
 • Východiska pro strategické řízení školy – širší a užší kontext, koncepční
  pohled na problematiku;
 • Strategická východiska školy – formulování poslání a vize školy,
  strategické cíle – priority (ukázky a rozbor přístupů škol);
 • Sdílení zkušeností, diskuse.

Tematický blok II: Strategické plánování, implementace a kontrola

Vyhodnocení výchozí strategické pozice – analýzy interního a externího
prostředí (možnosti konkrétního využití výstupů projektu SRP – Strategické
řízení a plánování ve školách), práce s těmito nástroji;

 • Úvod do strategického plánování, řízení změny;
 • Postup tvorby cílů a jejich konkretizace (SMARTER);
 • Příklady z praxe – diskuse k praktickým příkladům již nastavených
  strategických plánů škol;
 • Řešení konkrétních příkladů rozpracování strategických cílů
  do úrovní nižšího řádu;
 • Implementace – složky procesu implementace, tvorba akčního plánu;
 • Evaluační část – hodnocení strategie a kontrola, zpětná vazba;
 • Sdílení zkušeností, diskuse.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Příznivá cena za 8hodinový kurz

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 19
 • Říj

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 08. 10 - 11. 12 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet