Specifika inkluze žáků se znevýhodněním v oblasti psychiky, zvýšenou citlivostí a mimořádným nadáním

Akreditováno:

MSMT- 15546/2018-2-485

Kapacita:

Registrace uzavřeny

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

11. října 2019 - 11. října 2019

9:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ

Obsah kurzu

Kurz Specifika inkluze žáků, a to se znevýhodněním v oblasti psychiky, zvýšenou citlivostí a mimořádným nadáním je zaměřen na náročnou, na vyšším stupni škol stále častější oblast žáků s "neviditelným" znevýhodněním. Kurz je jedním z prvních takových kurzů v republice.

Situace dětí s mimořádným nadáním je složitá. Jejich nadání by jim mělo poskytovat výhodu, běžné podmínky a normální nároky, ale neposkytují prostor ani motivaci pro rozvoj jejich mimořádných schopností. Včasná identifikace a vhodné vedení těchto žáků může pomoci předcházet frustraci, ztrátě motivace i kázeňským problémům a podpořit rozvoj zdravé osobnosti.

Kurz je vhodný pro doplnění certifikátů v projektu šablony.

Délka kurzu

8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
1 900 Kč
Pro veřejnost
2 300 Kč

Program

  • Identifikace specifik skupiny žáků se znevýhodněním v oblasti psychiky např. žáků se zkušeností s panickými atakami (jejich specifika, identifikace), diskuse nad možnostmi podpory protektivních a eliminace rizikových faktorů.
  • Žáci se zvýšenou citlivostí a s mimořádným nadáním, jejich specifika, projevy, identifikace, možnosti podpůrných opatření, podpory protektivních a eliminace rizikových faktorů.
  • Diskuse nad odlišnostmi a podobnostmi dalších skupin studentů ohrožených sociálním vyloučením.
  • Kazuistika sociální exkluze a zdařilé inkluze v rámci holistického přístupu.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 14. 02 -
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sociálně ekologický model inkluze
  • 02. 10 - 02. 10 2019
  • Registrace uzavřeny

Sdílet