Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno:

MPSV: A2019/0709-SP/VP

Kapacita:

Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

27. února 2020 - 28. února 2020

9:00 - 13:40

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum v Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.

Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Obsah kurzu

Sexuální zneužívání dětí představuje jakékoliv využití dítěte pro navození vzrušení či uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele a vystavení dítěte takovému chování, které tento cíl naplňuje. Jedná se o formu syndromu CAN. Nebezpečí často přichází z vlastní rodiny.

Sociálně právní ochrana dětí chrání oběti tohoto závažného trestného činu a vstupuje v úzkou spolupráci s Policií ČR. Dvoudenní kurz účastníkům přiblíží, jak vypadá dobrá praxe OSPODu při řešení tohoto jevu v součinnosti s Policií ČR.

Kurzem bude provázet odbornice na sociálně právní ochranu dětí, dlouholetá vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě a současně v této problematice zkušený policista, vrchní komisař Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství hl. m. Prahy.

Lektoři účastníky provedou trestním řízením očima dítěte a úlohou sociálního pracovníka v tomto řízení v roli opatrovníka. Současně budou seznámeni s metodami sociální práce s dítětem a rodinou, které je ohroženo sexuálním zneužíváním a s postupy orgánů činných v trestním řízení. Vhled do problematiky očima dítěte je podpořen filmovou projekcí.

Délka kurzu

10 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
 
Náhradník
 

Program

Filmová projekce "Víš, proč jsi tady"

V rámci úvodu budou účastníci kurzu seznámeni se vznikem filmová projekce "Víš, proč jsi tady“ a s celým videem, které vzniklo ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hlavního města Prahy a s dalšími odborníky z praxe. Ukazuje, jak citlivě vést rozhovor s dětmi, jež mají vypovídat proti svým blízkým o závažných násilných trestných činech. Ukázky budou sloužit k názornému uchopení tématu. Bude následovat diskuse, zpětná vazba a zachycení nejdůležitějších okamžiků.

Trestní řízení očima dítěte

Účastníci budou seznámeni s tím, jak probíhá trestní řízení očima dítěte. Účastníci získají informace o jednotlivých fázích výslechu a o metodice „Výslech dětského svědka – oběti mravnostní trestné činnosti“, která je určená zejména pro specializační kurz policistům s profesní specializací. Téma se také bude věnovat Metodice používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí s DVD nahrávkou a výhodám a možnostem využívání speciálních demonstračních pomůcek. Nezbytnou součástí bude vzhled do působení policejního psychologa v těchto kauzách.

Úloha sociálního pracovníka OSPOD

Účastníkům bude představena úloha sociálního pracovníka OSPODu v roli opatrovníka v trestním řízení. Objasněn bude pojem sexuální zneužívání a jeho formy tak, aby sociální pracovníci ukotvily své kompetence v této oblasti. Objasněny budou projevy násilí s rozlišením na bezdotykové a dotykové a následky zneužívání s důrazem na posttraumatickou stresovou poruchu. Účastníci budou seznámeni se základní legislativou.

Filmová projekce "Tatínkova holčička"

Budou představeny ukázky z filmová projekce "Tatínkova holčička“, kde je ukázáno, jak probíhá sexuální zneužívání otčímem a dítě ze strany matky nedostává podporu a obvinění odvolává. Bude následovat diskuse, zpětná vazba a zachycení nejdůležitějších okamžiků.

Postup orgánů činných v trestním řízení

Účastníci budou seznámeni s tím, jak postupují orgány činné v trestním řízení při vyšetřování sexuálních trestných činů na dětech. Důraz bude kladen na možnosti využití speciální výslechové místnosti z pohledu Policie ČR, na její výhody využití a na dobrou praxi policie. Lektor se bude podrobně věnovat výslechu dětské oběti (přepis výslechu, videozáznam, neopakovatelnost, ochranná opatření, sekundární viktimizace).

Metody sociální práce s dítětem a rodinou

Toto téma účastníkům nabídne seznámení s metodami sociální práce s dítětem a rodinou, které je ohroženo sexuálním zneužíváním (monitoring dětí ohrožených CAN, multidisciplinární spolupráce, případové konference, preventivní a poradenská činnost...). Pozornost bude věnovaná tomu, jak postupovat při nahlášení případu a funkci opatrovníka dítěte v trestním řízení.

Máte ke kurzu dotaz?