Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů - HYBRIDNÍ FORMA

Akreditováno:

MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

5. října 2023 - 6. října 2023

9:00 - 13:30

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!


Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.
Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Obsah kurzu

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!


Sexuální zneužívání dětí představuje jakékoliv využití dítěte pro navození vzrušení či uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele a vystavení dítěte takovému chování, které tento cíl naplňuje. Jedná se o formu syndromu CAN. Nebezpečí často přichází z vlastní rodiny.

Sociálně právní ochrana dětí chrání oběti tohoto závažného trestného činu a vstupuje v úzkou spolupráci s Policií ČR. Dvoudenní kurz účastníkům přiblíží, jak vypadá dobrá praxe OSPODu při řešení tohoto jevu v součinnosti s Policií ČR.

Kurzem bude provázet odbornice na sociálně právní ochranu dětí, dlouholetá vedoucí oddělení péče o rodinu a dítě a současně v této problematic zkušený policista, vrchní komisař Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství hl. m. Prahy.

Lektoři účastníky provedou trestním řízením očima dítěte a úlohou sociálního pracovníka v tomto řízení v roli opatrovníka. Současně budou seznámeni s metodami sociální práce s dítětem a rodinou, které je ohroženo sexuálním zneužíváním a s postupy orgánů činných v trestním řízení. Vhled do problematiky očima dítěte je podpořen filmovou projekcí.

V ceně kurzovného je drobné občerstvení (bageta/sendvič, káva, čaj, mléko).

Benefity

Akreditace MPSV/MVČR

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

I z pohodlí domova

Občerstvení: k dispozici bude káva, čaj, mléko a slaný snack

Délka kurzu

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!


10 výukových hodin

V případě nízkého počtu účastníků bude kurz převeden do online formy, v tomto případě obdržíte neprodleně informaci o změně (v případě zájmu o prezenční formu).

V případě zvolení možnosti účastnit se kurzu online, bude vám odkaz na připojení se ke kurzu zaslán na vámi uvedenou emailovou adresu v dostatečném předstihu.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
16
Pro veřejnost
2600 Kč

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!

Program

HYBRIDNÍ FORMA - V PŘIHLÁŠCE DO POZNÁMKY UVEĎTE, ZDA SE CHCETE ÚČASTNIT ONLINE, NEBO PREZENČNĚ!

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 4
  • Říj

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

  • 5
  • Říj

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

  • 6
  • Říj

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet