Součástí obce jsou i lidé bez domova

Akreditováno:

MPSV: A2020/0450-SP/PC/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

23. listopadu 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří
pracují s cílovou skupinou osob bez přístřeší nebo se s ní v rámci své praxe potkávají.

Obsah kurzu

Kurz uvede účastníky do problematiky specifik sociální práce s lidmi bez domova v kontextu využití metod sociální práce, komunikace, ale také vztahů.

Absolventi získají informace o příčinách bezdomovectví, o kumulaci jejich problémů a o jejich potřebách. Současně získají vhled do možností řešení bezdomovectví a rozšíří si pohled na příležitosti a činnosti veřejné správy a sociálních služeb, a to také z pohledu možností jejich kooperace a součinnosti.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
26
Pro veřejnost
1700 Kč

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

Kurzy se budou konat i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz by proběhl distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky. O změně formy kurzu Vás budeme neprodleně informovat.

Program

 • Terminologie a základní aspekty bezdomovectví

Cílem modulu je seznámení se současnou terminologií a nahlédnutí na základní aspekty bezdomovectví.

 • Příčiny vedoucí k bezdomovectví

Modul vede k nahlédnutí na nejčastější příčiny vedoucí k bezdomovectví a zvlášť na
u mladistvých, u žen a mužů. Účastníci kurzu se seznámí s výsledky statistik a výzkumných šetření.

Také se dotkneme akceptovatelnosti příčin bezdomovectví z pohledu veřejné správy
a z pohledu sociálních služeb.

 • Základní lidské potřeby

Toto téma se soustředí na základní lidské potřeby a naplnění těchto potřeb. Proběhne diskuze na téma způsoby naplnění základních lidských potřeb z pohledu osoby bez domova. V rámci modulu dojde k nahlédnutí i na základní lidské potřeby pracovníků pracujících s osobami bez domova a na způsoby jejich naplnění. A to s možnou odlišností u pracovníků veřejné správy (Odbory sociálních věcí) a pracovníků v sociálních službách. Účastníci budou mít příležitost reflektovat svou práci s osobami bez domova a nahlédnout na svou motivaci pracovat s touto cílovou skupinou.

 • Sociální služby, které se věnují osobám bez domova a jejich koncept

V modulu budou představeny sociální služby dle zákona o sociálních službách, jejichž
cílovou skupinou jsou osoby bez domova. Představen bude i koncept Housing First.
Dojde k zaměření na principy práce a metody sociální práce s touto cílovou skupinou.

Cílem modulu je umožnit účastníkům nahlédnout na dva různé koncepty práce
s osobami bez domova.

 • Veřejná správa a její kompetence v oblasti sociální práce s osobami bez domova,
  multidisciplinární spolupráce

Obsahem modulu je vhled do kompetencí veřejné správy, konkrétně sociálních pracovníků
a sociálních kurátorů v oblasti činností spojených s prací s osobami bez domova. Pozornost
bude věnována nárokovosti výkonu sociální práce ve veřejné správě v souvislosti s politikou
obce a zakázkami politiků (radních, zastupitelů, vedení obce).

Tématem bude současně spolupráce se sociálními službami, její možnosti a limity.

 • Základy komunikačních dovedností a vedení rozhovoru

Účastníci získají vhled do základů komunikace a specifik komunikace s osobami
bez domova. Modul se také zaměří na možné rozdíly v komunikaci z pozice veřejné správy
a sociálních služeb. Kromě jiného si účastníci osvojí základní pravidla pro vedení rozhovoru,
naučí se zjišťovat informace, formulovat sdělené od svých klientů a tématem budou také
hranice a jejich udržení.

 • Individuální plánování s osobami bez domova

Účastníci nahlédnou na možné přínosy práce s individuálními plány a zmapují možná úskalí.
Na základě kazuistiky a modelové situace si také vyzkouší sestavit individuální plán.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Malé občerstvení

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 23
 • Lis

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 08. 10 - 11. 12 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet