Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky

Akreditováno:

MPSV: A2021/0296-SP/PC/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

8. února 2023

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Obsah kurzu

Kurz svým obsahem nabízí účastníkům zvýšení kompetencí v oblasti práce s klientem
s duševním onemocněním, tedy zvýšení kvality jejich práce. Kurz je rozložen do čtyř
navazujících bloků obsahově zaměřených na vymezení problematiky duševního
onemocnění, příčin, jednotlivých diagnóz. Pozornost je věnována jednotlivým
psychickým poruchám a chorobám s ohledem na potřeby sociálních pracovníků,
zejména doporučením vhodných komunikačních prostředků pro klienty. Poslední
blok informuje o aktuálním stavu v reformě psychiatrické péče a systematické,
koordinované a vzájemně propojené péči s multidisciplinárním přístupem.
Díky bohaté praxi lektorky je celý kurz obohacen praktickými ukázkami, cvičením
a případovými studiemi.

Benefity

Osvědčení

Malé občerstvení

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
42
Pro veřejnost
2400 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 8
  • Úno

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet