Sebepoznání pro učitele

Akreditováno:

MŠMT: 21284/2020-2-511

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

5. října 2020

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních
i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých
škol a vyšších odborných škol.

Absolvent kurzu praktickými metodami hodnocení získá náhled do vybraných profesních oblastí své osobnosti. Současně se bude orientovat v nástrojích prevence proti syndromu vyhoření. Nově získané dovednosti povedou absolventa k lepšímu zvládání náročných životních i pracovních situací, a k vyrovnanému a kvalitnějšímu pracovnímu výkonu.

Obsah kurzu

Účastník kurzu získá ucelený přehled teoretických pojmů z oblasti osobnosti
člověka a zjistí, jaké jsou nároky na dnešní osobnost pedagoga.

V praktické části kurzu si účastník objasní své aktuální kvality v rámci profese
pedagoga – různými hodnotícími metodami nahlédne do určitých sfér vlastní
osobnosti, objeví své silné a slabší stránky a zjistí na příklad i to, jak je odolný
vůči zátěži. Dále se naučí získávat a zpracovat zpětnou vazbu
od druhých osob.

Díky kurzu bude účastník schopen využít svých osobnostních charakteristik k dalšímu seberozvoji, který je důležitým nástrojem proti vyhoření.
Nedílnou součástí kurzu je vzájemná výměna zkušeností účastníků z vlastní praxe pedagoga.


Nevyhovuje Vám termín? Vyberte si jiný, stačí kliknout:

1. 12. 2020

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
33
Pro veřejnost
1950 Kč

Program

 1. Osobnost člověka
  objasnění základních pojmů a procesu celoživotního rozvoje osobnosti
 2. Požadavky na osobnost učitele
  důležité osobnostní předpoklady pro profesi dnešního pedagoga
 3. Sebepoznání – sebereflexe – sebepojetí – sebepřijetí
  objasnění rozdílů mezi pojmy v procesu sebepoznávání
 4. Mé silné a slabší stránky - sebepoznání a sebepotvrzení prakticky
  praktická část kurzu - účastníci různými metodami hodnocení nahlédnou
  do následujících oblastí své osobnosti:
  - Moje sociální charakteristiky
  - Emoce vers. racionalita
  - Odolnost vůči zátěži
  (např. pomocí dotazníků EOD, ICL, zkráceného barvového testu, testu aspirace, aj.)
  - Aspirace a výkon
 5. Seberozvoj jako nástroj proti otupění a vyhoření
  - nástroje vhodné pro učitele
  - zpětná vazba od druhých – referenční osoba či skupina
  jak získat a přijmout zpětnou vazbu, jak s ní dále pracovat
  - vlastní motivace a vůle
  - WLB (work-life balance), TM (time management) - čas na sebe
 6. Diskuse, výměna zkušeností z vlastní praxe

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Občerstvení

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 5
 • Říj

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 18. 09 - 24. 10 2020
 • Zbývá posledních pár míst, registrujte se hned

Dopady konfliktních rozvodů na děti
 • 14. 10 - 15. 10 2020
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet