Provázání projektů s učivem a hodnocením žáků

Akreditováno:

MŠMT- 15546/2018-2-485

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

3. dubna 2020

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum v Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, případně nepedagogický personál.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům poskytne informace, nástroje a metody pro propojení projektového způsobu práce s obsahem vyučované látky a technikami, jak zajistit naplnění výukových cílů.

Délka kurzu

8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
2 000 Kč
Pro veřejnost
2 300 Kč

Program

Kurz je zaměřen na konkrétní možnosti provázání projektové práce s odbornými předměty a průřezovými kompetencemi žáků. Absolventi budou schopni naplánovat vlastní projekt pro svoje žáky, a přitom maximálně využít jednotlivé fáze řízení projektu pro rozvoj vhodných kompetencí nebo znalostí.

   • Definice výukových cílů projektu, provázání zadání projektu na cílové znalosti studentů. Diskuse různých typů školních projektů a jejich využití v konkrétních předmětech oborech a věku žáků.
   • Různé přístupy podpory týmu pedagogem při jednotlivých fázích projektu:
    • Zahájení projektu – Různé přístupy a posouzení kvality nastavení pracovního projektového týmu. Využití samotné projektové práce s lidmi v různých předmětech a průřezových kompetencích.
    • Plánování projektu – Jak poznat dobře naplánovaný projekt, jak posoudit kvalitu harmonogramu. Jak využít plánování projektu ve výuce a rozvoji kompetencí.
    • Finanční řízení projektu – Jak pracovat s rozpočtem, jak odhadovat náklady, řídit finanční rizika a sledovat čerpání rozpočtu projektu (pokud je relevantní). Jak využít finanční řízení projektu v jednotlivých předmětech.
    • Výstupy – Jak řídit kvalitu a zajistit dosažení výsledků, které budou co nejvíce v souladu se vzdělávacími cíli. Vazba realizace do zadání a hodnocení projektů.
    • Vyhodnocení projektu – Jak využít vyhodnocení projektu k hodnocení a současně posílení motivace žáků, jak využít samotný proces hodnocení ke shrnutí učiva, zdůraznění relevantních témat a doplnění případných mezer.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 3
 • Dub

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet