Projektové řízení bez stresu a konfliktů - "Než projekt začne"

Akreditováno:

MSMT- 15546/2018-2-485

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

17. dubna 2020

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum v Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, případně nepedagogický personál.

Obsah kurzu

Jedná se o jakýsi rychlokurz projektového řízení. Zabývá se především předprojektovou přípravou, postihuje přitom ale všechna důležitá hlediska a kroky nezbytné k realizaci projektu. Umožňuje tak pochopit význam jednotlivých fází projektu a významu jeho parametrů pro to nejdůležitější – jeho budoucí úspěch. Absolventi kurzu by měli rozumět smyslu jednotlivých kapitol v žádostech o granty nebo projekty financované z různých fondů a měli by být schopni projekty připravovat.

Délka kurzu

8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
2 000 Kč
Pro veřejnost
2 300 Kč

Program

Diskuse postojů a významu projektové výuky nebo projektů obecně v jejich praxi. Potřeba standardizovaného přístupu – metodiky řízení projektů a přínosy jejího zavedení. Proces projektového řízení – životní cyklus projektu a jeho význam pro úspěch projektu.

    • Základy projektového řízení na konkrétním příkladu:
     • Jak získat dostatečně kvalitní zadání projektu. Rozdíl mezi účelem a výstupem projektu, cíle projektu a základní předpoklady úspěchu, vymezení hranic kvality. Předprojektová příprava, potřebnost projektu, možnosti získání informací, kritická analýza zdrojů.
     • Příprava projektového záměru. Specifikace obsahu a rozsahu projektu, volba a porovnání různých přístupů k řešení. Odhad pracnosti pro potřeby projektového záměru, možnosti odhadu rozpočtu nákladů pro potřeby projektového záměru, jejich omezení a rizika. Posouzení rizik projektu, odhad jejich dopadu a možností ošetření. Možnosti porovnání projektových záměrů, diskuse porovnání různých strategií.
     • Výběr a porovnání projektů.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 17
 • Dub

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet