Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele ZŠ - DISTANČNÍ FORMA

Akreditováno:

MŠMT: 21284/2020-2-511

Kapacita:

Registrace uzavřeny

Místo konání:

Online

Termín:

14. dubna 2021 - 21. dubna 2021

13:00 - 17:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních škol.

Absolvent si díky tomuto kurzu prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potřebné
u žáků základních škol. Díky těmto dovednostem bude schopen i lépe spolupracovat při
práci se školní psychologickou službou.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům nabídne přehled základních diagnostických metod, díky nimž budou schopni lépe zjišťovat školní zralost, výchovné nebo vzdělávací problémy žáka základní školy, nebo kvalitu třídního klima.

Účastník bude schopen lépe a včasně zachytit signály během své práce s jednotlivcem nebo s celou třídou. Součástí kurzu je i diskuze o nejčastěji řešených problémech ohledně pedagogicko-psychologické diagnostiky.

S ohledem na aktuální situaci s COVID-19 bude kurz probíhat v distanční formě studia,
a to tak, že 4 hodiny jsou věnovány samostudiu ze studijních materiálů připravených
v podobě e-learningu (s uživatelsky velmi příjemnou formou - Disk Google) a 4 hodiny
v podobě webináře, jehož předmětem jsou zejména nástroje marketingové komunikace,
jejich použití a analýza s řadou příkladů, uplatněním diskuse a sdílení zkušeností.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Termín webináře: 14. 4. 2021 v čase 13:00 - 17:00

Přístup k dokumentům: od 14. 4. 2021 14:30 do 21. 4. 2021 12:00

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
32
Pro veřejnost
1950 Kč

Program

 1. Definice a cíle pedagogické, resp. pedagogicko-psychologické diagnostiky
  - role učitele a školní poradenské služby - právní a etické aspekty,
  - použití diagnostických metod,
  - důvody použití určité diagnostiky a její cíl.
 2. Osobnost žáka
  1. stupně (prepubescenta)
  2. stupně ZŠ (pubescenta)
 3. Přehled základních diagnostických metod a jejich využití v různých pedagogických situacích
  - klinické metody,
  - školní zralost, resp. diagnostika inteligence, osobnosti,
  - dotazník HSPQ,
  - dotazník studijního stylu,
  - dotazník pro učitele UoS.
 4. Přehled diagnostických oblastí v praxi učitele
  - připravenost na školní docházku,
  - výchovné a vzdělávací problémy,
  - evaluace/hodnocení/didaktický test,
  - diagnostika třídy, učitele, školy.
 5. Řízená diskuse k nejčastěji řešeným problémům účastníků

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Z bezpečí domova

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 14
 • Dub

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 21
 • Dub

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet