Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Akreditováno:

MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

5. prosince 2019

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

zastávka Sídliště zahradní město, tramvaje: 22, 26, 57, 59, autobus: 177

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

Absolvent kurzu se bude orientovat v základních principech multidisciplinární paliativní péče a seznámí se se všemi potřebami klienta v oblastech bio-psycho-socio-spirituální.

Současně rozvine náhled na obecnou a specializovanou paliativní péči a v základě je dokáže odlišit. Také se bude umět orientovat v možnostech spolupráce v rámci svých služeb (práce) s odbornými poradnami a středisky paliativní péče.

Obsah kurzu

Kurz, veden skvělou lektorkou z praxe, Mgr. Martou Vackovou, ředitelkou organizace RUAH, o.p.s. Je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby).

Identifikuje základní oblasti péče v holistickém přístupu k potřebám klienta – bio-psycho-socio-spirituální. Spojením s praxí v hospicové péči bude v kurzu mnoho případových studií a příkladů dobré praxe. Propojí úzké pohledy jednotlivých účastníků péče o nevyléčitelně nemocné a umírající o další stránky multidisciplinární péče. Zohlední principy přístupů lékařů, dalších zdravotníků, sociálních pracovníků a všech, kteří se na péči podílí.

V rámci kurzu je prostor i pro dotazy účastníků vzhledem ke specifikům jejich zkušeností a prostředí, ve kterém pečují o své klienty. Z interaktivní části kurzu si účastníci odnesou podněty pro zlepšení své vlastní účasti na paliativní péči.

Seznamte se s lektorkou a organizací RUAH, o.p.s.

Délka kurzu

8 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
1 000 Kč
Pro veřejnost
1 500 Kč

Program

Téma 1 - Obecné principy a východiska paliativní péče

Co se skrývá pod pojmem paliativní péče? (formy péče, multidisciplinární tým, jak je to v ČR dnes). Co jiného přináší paliativní péče klientovi, než dosavadní služby? Etické otázky paliativní péče, euthanázie nebo algeziologie.

Téma 2 - Potřeby umírajících a pečujících

Principy paliativní péče v bio-psycho-socio-spirituální oblasti. Identifikace potřeb v jednotlivých oblastech, propojení symptomů, postupy péče, práce s rodinou a blízkými vztahy, komunikace s umírajícím a rodinou, „dobrá smrt“.

Téma 3 - Sociální práce v paliativní péči

Spolupráce mezi aktéry paliativní péče (střediska specializované péče, poradny, další vzdělávání, jak pomoci svému klientovi s pomocí odborníků), sociální práce v paliativní péči.

Téma 4 - Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

Možnosti paliativní péče ve specifikách služeb účastníků kurzu (domovy pro seniory, terénní péče, domovy pro osoby s mentálním hendikepem, dětská paliativní péče apod.).

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 2
  • Pro

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu

  • 5
  • Pro

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet