Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno:

MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

15. září 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm,
kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.
Absolvent kurzu se bude orientovat v základních principech multidisciplinární paliativní péče
a seznámí se se všemi potřebami klienta v oblastech bio-psycho-socio-spirituální.
Současně rozvine náhled na obecnou a specializovanou paliativní péči a v základě je dokáže
odlišit. Také se bude umět orientovat v možnostech spolupráce v rámci svých služeb (práce)
s odbornými poradnami a středisky paliativní péče.

Obsah kurzu

Kurz je veden skvělou lektorkou z praxe, Mgr. Martou Vackovou, ředitelkou
organizace RUAH, o.p.s., která má současně praxi v paliativní péči o osoby s COVID-19.
Je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby).

Identifikuje základní oblasti péče v holistickém přístupu k potřebám
klienta – bio-psycho-socio-spirituální. Spojením s praxí v hospicové
péči bude v kurzu mnoho případových studií a příkladů dobré praxe.
Propojí úzké pohledy jednotlivých účastníků péče o nevyléčitelně
nemocné a umírající o další stránky multidisciplinární péče.
Zohlední principy přístupů lékařů, dalších zdravotníků, sociálních
pracovníků a všech, kteří se na péči podílí.

V rámci kurzu je prostor i pro dotazy účastníků vzhledem ke specifikům
jejich zkušeností a prostředí, ve kterém pečují o své klienty.
Z interaktivní části kurzu si účastníci odnesou podněty pro zlepšení své
vlastní účasti na paliativní péči.

Kurz je rovněž garantován Českou asociací sester.


Nevyhovuje Vám termín? Vyberte si jiný:

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
8
Pro veřejnost
1700 Kč

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

Kurzy se budou konat i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz by proběhl distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky. O změně formy kurzu Vás budeme neprodleně informovat.

Program

Téma 1 - Obecné principy a východiska paliativní péče

 • Co se skrývá pod pojmem paliativní péče? (formy péče, multidisciplinární tým,
  jak je to v ČR dnes)
 • Co jiného přináší paliativní péče klientovi, než dosavadní služby?
 • Etické otázky paliativní péče, euthanázie nebo algeziologie.

Téma 2 - Potřeby umírajících a pečujících

 • Principy paliativní péče v bio-psycho-socio-spirituální oblasti. Identifikace potřeb,
  v jednotlivých oblastech, propojení symptomů.
 • Postupy péče, práce s rodinou a blízkými vztahy.
 • Komunikace s umírajícím a rodinou, „dobrá smrt“.

Téma 3 - Sociální práce v paliativní péči

 • Spolupráce mezi aktéry paliativní péče (střediska specializované péče,
  poradny, další vzdělávání, jak pomoci svému klientovi s pomocí odborníků).
 • Sociální práce v paliativní péči.

Téma 4 - Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé

 • Možnosti paliativní péče ve specifikách služeb účastníků kurzu,
  (domovy pro seniory, terénní péče, domovy pro osoby s mentálním,
  hendikepem, dětská paliativní péče apod.).

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Příznivá cena za 8hodinový kurz

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 15
 • Zář

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
 • 08. 10 - 11. 12 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet